Septembris 2013

Septembrī projektā aktīvi norisinās pieteikšanās skolu konkursam, kurā tiks izvēlētas 21 skola dalībai projektā turpmāko 2 gadu laikā. Kopumā tika saņemti 123 pieteikumi no Latvijas skolām, kas pārstāv visus reģionus un lielās pilsētas, tajā piedalījušas gan latviešu skolas, gan skolas ar mazākumtatutību mācību valodu, ģimnāzijas, vidusskolas, pamatskolas, pirmsskolas, profesionāli tehniskās skolas. septembrī tupinām darbu pie pieteikuma izvērtēšanas, konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 17.oktobra.
Līdztekus projekta komanda darbojas, lai kopā ar partneriem sagatavotu publicēšanai projekta laikā veikto pētījumu par Globālo dimensiju izglītībā Latvijā un citās Eiropas valstīs. Tas tiks prezentēts konferencē 14.novmbrī Rīgā, kā arī mājas lapā.

 

 

 

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv