Oktobris 2013

Projekta komandas darbs oktobrī pirmkārt, saistīts ar projekta skolu konkursa atlasi. 21 Latvijas skola apstiprinājusi sadarbību ar mums globālo tēmu izpētē turpmāko divu gadu laikā. Latvijas skolu interese bijusi liela, kas liek domāt par tēmas  aktualitāti.  Diemžēl projektā atvēlētas vietas tikai 21 komandai. Interesentus centīsimies piesaistīt citos projekta gaitā paredzētajos pasākumos - semināros, konferencēs, diskusijās, kā arī aicinām uz aktīvu līdzdalību e-vidē turpmāko divu gadu laikā. 

Otrkārt, oktobrī tiek sagatavota publicēšanai Ziņojuma par globālās dimensijas klātbūtni formālajā izglītībā elektroniskā un papīra versija. No 14.novembra tas būs lasāms arī šajā mājas lapā sadaļā IZPĒTE.

Treškārt, 14.novembrī projekta komanda plāno starptautisku globālās izglītības konferenci Rīgā. Tās mērķis ir aktualizēt globālās izglītības jautājumus un iepazīstināt plašāku sabiedrību ar pētījuma rezultātiem, kas būtiski projekta tālākai virzībai. Paralēli šim pasākumam, gatavojam arī pirmo trīs dienu mācību semināru projektā iesaistītajām skolu komandām - kopumā 84 dalībniekiem.

Lai mums visiem pietiek spēka to paveikt!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv