Seminārs Siguldā

No 21.līdz 23.novembrim Izglītības attīstības centra mājvieta no Rīgas centra tika pārcelts uz Siguldu - tur notika projekta trīs dienu seminārs Latvijas skolu komandām. Šī bija pirmā tikšanaš ar 84 pedagogiem no 21 Latvijas skolas, kas turpmāko divu gadu laikā aktīvi apgūs GI saturu, metodiku, aprobēs projekta materiālus stundās, ērpusklases pasākumos skolā un ārpus skolas.

Semināra galvenais uzdevums bija iepazīstināt ar globālās izglītības pamattēmām, attieksmēm un prasmēm, sniegt iedvesmu darbam globālajā tematikā, veidot skolu sadarbību, kā arī plānot skolu turpmāko darbību globālajā dimensijā. Semināra saturu veidoja gan nodarbības: Globālā izglītība, tās saturiskās jomas un vieta mācību procesā; Sociālā un ekoloģiskā atbildība; Globalizācijas procesi. Globalizācijas izaicinājumi un iespējas; Drošības un taisnīguma jautājumi globālajā izglītībā; Cilvēku un notikumu mijiedarbība; Mana skola mainīgajā pasaulē; Kā mēs viens otru redzam, gan Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes dekāna V.Valtenberga lekcija Kāpēc skolai ir svarīga globālā izglītība, gan pieredzes stāsti par Āfrikas valstīm Kamerūnu un Zambiju Timura Tomsona un Ilzes Dobeles skatījumā.

Ceram, ka tuvākajā laikā seminārā gūtās prasmes un zināšanas pārņems skolēni, skolotāji un plašāka sabiedrība! Veiksmīgi!

Semināra dalībnieku atsauksmes:

Uzzināju daudz jauna, likāt man paskatīties uz pasauli savādāk. Pārdomāti, interesanti jautājumi, aktuālas tēmas, sajūta, ka tiku informēta par sarežģīto caur vienkāršo. Ļoti uzrunāja visas tēmas. Patika aktivitātes, to sabalansētība ar teorētiskajiem jautājumiem. Koncentrētā veidā ieskicētas problēmas, darbība un globālā izglītība. Vērtīgi, vērtīgi, vērtīgi....ļoti vērtīgi. Milzum daudz atziņu par to, kā apkārtējo pasauli, pilsētu, skolu, ģimeni un sevi padarīt apzinīgāku un atbildīgāku. Liekas, ka galvenais , mans pašas nospraustais mērķis, tika piepildīts - paraudzīties, kas notiek ārpus mana žoga. Aktuāli un dziļas pārdomas rosinoši. Rada vēlmi ar tiem dalīties ar kolēģiem, skolēniem un ģimenes locekļiem. Jauki, ka semināra saturu pasniedza dažādi speciālisti, augstskolu lektors, skolotāji - praktiķi, žurnāliste, skolotāji - lektori. Uzzināju, cik tomēr maz es esmu interesējusies par globālo izglītību. Pietrūka "dopinga" ikdienai, paldies, esmu atkal uzlādējusies - tas ir vissvarīgākais skolotāj pārslogotajā ikdienā. Cilvēka dzīve ir atkarīga no daudzu citu un jebkura cilvēka rīcības - paldies par šo atgādinājumu vēlreiz. Un protams - paldies par informatīvo bāzi - ir pilnīgi skaidrs, ka gribu būt projektā kopā ar jums, paldies. Pienācis laiks mazāk ietekmēties no stereotipiem, bet mēģināt iepazīt patstāvīgi mūsu apkārtējo pasauli.

 

Semināra video

Foto Foto 2

Preses relīze par ievadsemināru.

Raksts (1.daļa, 2.daļa) laikrasktā Izglītība un Kultūra 21.11.2013.

Globālās ziņas Nr.1

Globālās ziņas Nr.2

Timurs Tomsons. Eirocentrisms Latvijas izglītībā

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv