Konference

2013.gada 14.novembrī Rīgā projekta ietvaros notiek starptautiska konference "Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas". Konferencē bija iespēja iepazīties ar ziņojumu par izpēti par globālās izglītības klātbūtni sociālajās zinātnēs Latvijā, Igaunijā, Apvienotajā Karalistē un citu Eiropas Savienības valstu izglītības jomā. Tajā ar savu redzējumu par globālās izglītības jautājumiem uzstājās ārvalstu un vietējie eksperti: LU, Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Ž.Ozoliņa, IAC ekspertes Ingūna Irbīte, Daina Zelmene,  Ilze Saleniece, starptautiskais globālās izglītības eksperts Peter Davis no Apvienotā Karalistes, Adam Ranson no Līdsas Attīstības izglītības centrs (Leeds DEC) Apvienotajā Karalistē, Johanna Helin no NVO Mondo Igaunijā. Konferences otrajā daļā plašākām diskusijām tika atvērts jautājums par globālās izglītības nākotnes iespējām un resursiem Latvijā, tajā piedalījās  ārvalstu partneri, Latvijas amatpersonas, Latvijas 21 projektā iesaistīto skolu pārstāvji un globālas izglītības tēmas interesenti.

Konnferences darba kārtība

Konferences Video

Konferences preses relīze

Foto no konferences IAC lapā

Foto Flickr

Konferences prezentācijas latviešu un angļu valodā:

Ingūna Irbīte un Daina Zelmene (Latvija, IAC). Projekta pieteikums; ieskats pētījumā, Latvijas secinājumi. PP

Peter Davis (Apvienotā Karaliste). Globālās izglītības situācija Eiropā. PP lv, PP eng

Adam Ranson (Apvienotā Karaliste, Leeds DEC). Globālās izglītības labā prakse Apvienotajā Karalistē. PP lv, PP eng

Johanna Helin (Igaunija, Mondo).  Globālās izglītības labā prakse Igaunijā. PP lv, PP eng

Ilze Saleniece (IAC, Britu padome Latvijā). Globālās izglītības nākotnes iespējas: partnerību nozīme. PP

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv