Novembris 2013

Novembra galvenie pasākumi projektā saistīti ar pētījuma par globālās dimensijas klātbūtni izdošanu un publiskošanu, kā arī pirmo iepazīšanos ar projektā iesaistītajām skolām no Latvijas.

Ziņojums par attīstības/globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos

Report on Study about Development Education Aspects in Social Sciences

 

13.un 14.novembrī tiekamies ar saviem sadarbības partneriem no Apvienotās Karalistes un Igaunijas un kopā popularizējam projekta pētījuma rezultātus konferencē "Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas" Rīgā, viesnīcā Albert. Vairāk

 

21., 22. un 23.novembrī pirmo reizi tiekamies ar projekta dalībskolām, lai Ievadseminārā Siguldas viesnīcas "Sigulda" telpās grupās, individuāli un praktiski iegūtu pamatzināšanas globālās izglītības saturā un metodikā. Vairāk

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv