Maijs 2014

 

Noslēgušās atvērto durvju dienas projekta skolās Foto

Laikā no 2014.gada 12.marta līdz 8.maijam visas projekta skolas vēra savas durvis ciemiņiem, aicinot uz globālās izglītības (GI) atklātajām stundām un pasākumiem. Paldies visām projekta skolu komandām par lielo ieguldīto darbu atklāto nodarbību sagatavošanā, profesionāli augstvērtīgo sniegumu un pozitīvo atmosfēru! Vairāk

 

Globālās izglītības aktivitātes Annas Brigaderes pamatskolā turpinās. Mācot citus, daudz mācāmies pašas. Arī šajā semestrī skolēniem novadījām 10 mācību stundas, informatīvu pasākumu skolotājiem, tematisku pēcpusdienu 3.-5.klases skolēniem un informatīvi izglītojošu nodarbību Tērvetes novada interešu klubiņam “Kamenītes”.  Vairāk par Tērvetes vidosskolas pieredzi koordinatores Maijas Klāsupas rakstā. Foto

 

8.maijā projekta komandas pārstāvji tika laipni uzņemti Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur notika trīs atklātās stundas par dažādām globālās izglītības tēmām. Pirmo stundu par pārtikas drošību 10.klasē vadīja ekonomikas skolotāja Nadežda Persaņa, stundu „Mediju loma sabiedrībā” 12.klasei vadīja vēstures skolotājs Aivars Karlsons, latviešu valodas skolotāja Sandra Nagle vadīja divas stundas 12.klasei tēmā „Kultūru daudzveidība”. Vairāk Foto

 

6.maijā esam laipni aicināti uz pasākumu "Bērni globālajā pasaulē" Tukuma 2.visudusskolā, kur 5-to klašu skolēni starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas kontekstā tika aicināti domāt par bērniem Tukumā un bērniem mūsdienu pasaulē. Skolotāja Evita Korna pasākumā, uzrunājot visus 5.klašu skolēnus, pastāstīja, ka Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena pasaulē tiek atzīmēta jau  64 gadus un tajā dažādās pasaules valstīs cenšas organizēt pasākumus, kas bērniem sniedz prieku un aktualizē ar bērnu drošību un tiesību aizsardzību saistītus jautājumus. Vairāk Foto

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv