Jūnijs 2014

 

 

Projekta komanda apkopojusi statistiku par projekta skolu paveikto globālās izglītības materiālu un stundu aprobācijā periodā no 2014.gada februāra līdz maijam. Šajā laikā skolās notikušas 227 globālās izglītības mācību stundas, kurās piedalījušies 4375 skolēni. Stundu sadalījumu pa tēmām, mācību priekšmetiem un skolēnu vecumposmiem skatiet šeit. Esam sagatavojuši plašāku ieskatu pedagogu un skolēnu atziņās un aprobācijas secinājumos, un fotogrāfijas (PGF failā un galerijā) par projekta skolās notikušo globālās izglītības materiālu aprobāciju 2014.gada pavasarī. Pateicamies visiem projekta dalībniekiem par ieinteresētību un entuziasmu globālās izglītības materiālu izmantošanā!

-------------------------------

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros paredzēta sadarbība starp Latvijas un Igaunijas projekta skolām. Kopumā sadarbībā ir ieinteresētas 11 skolas no Igaunijas un 8 skolas no Latvijas. Projekta laikā notiks divas skolotāju apmaiņas vizītes, kuru ietvaros skolotāji dalīsies savā globālās izglītības pieredzē. Pirmā Igaunijas un Latvijas skolu tikšanās notika 2014.gada 16. un 17.jūnijā Sāremā (Igaunijā), tas bija skaists noslēgums projekta pavasara darbu cēlienam. Foto Projekta partnerorganizācija Igaunijā „Mondo” bija sarūpējusi Latvijas delegācijai bagātīgu vizītes programmu. Igauņu pedagogi dalījās pieredzē par globālās izglītības (GI) īstenošanu Pērnavas, Valgas, Narvas, Kuresāres skolās. Praktiskajās darbnīcās dalībnieki iedziļinājās godīgās tirdzniecības tematikā, apguva globālās izglītības metodiku darbā ar attēliem un videofilmām, kā arī klausījās aculiecinieku stāstus par pieredzi attīstības valstīs – Ganā, Namībijā, Nigērijā u.c. Vairāk

Ar sadarbības skolu "vizītkartēm" varat iepazīties šeit.

 

------------------------------- 

Globālā izglītība Brocēnos uzņem apgriezienus! Kopš iepriekšējās tikšanās reizes Skrundas muižā, esam padarījuši daudz. Marta brīvlaikā komanda novadīja metodisko dienu skolotājiem par globālās izglītības jautājumiem. Vairāk Brocēnu komandas sagatavotajā rakstā. Foto

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv