Decembris 2015

Ar noslēguma semināru skolu komandām, projekts ir pietuvojies finiša taisnei

‘’Bija tik labi, ka ar nepacietību gaidu nākamo projektu,’’ šādi raksturo savas sajūtas pēc semināra kāds no skolu komandu dalībniekiem. Un šāda ir arī skolu komandu un IAC komandas kopējā noskaņa, jo šo trīs gadu laikā esam spējuši radīt ko vērtīgu mums pašiem un mūsu jauniešiem.  Projekts skolotājiem deva iespēju vispirms mācīties pašiem - paplašināt zināšanas daudzveidīgos satura un metodikas jautājumos. Skolotāji apgūto aprobēja savās klasēs, pedagoģiskajos kolektīvos un analizēja, kuros mācību priekšmetos globāla tematika integrējama un kādas prasmes tā attīstīta. Atskatoties un izvērtējot projektu, skolotāji atzina, ka novērtēja globālās izglītības aktualitāti un to, ka notiekošais pasaulē kļūst par aizvien ietekmīgāku spēku tepat pavisam tuvu. Notiekošais pasaulē maina skolēnus – viņi uzdod aizvien vairāk jautājumus, vēlas saprast norišu cēloņus un sekas, nevēlas palikt tikai par pasīviem vērotājiem, bet gan iesaistīties paši sabiedrības dienaskārtības veidošanā. Fotomirkļi no noslēguma semināra: galerijā.

Vairāk bilžu: Flickr

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv