Decembris 2014

Sadarbojoties ar kolēģiem no Mondo, IAC 2014. gada decembrī Latvijā ir izdevis „Attīstības/globālās izglītības materiālu PORTFOLIO”, kurā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Šis izdevums ir palīgs, kā paplašināt zināšanas un metodisko kapacitāti tādā AI/GI tematikā kā migrācija, attīstības sadarbība, mediju lietotprasme, starptautiskās sabiedrības iesaiste globālo problēmu risināšanā u.c. PORTFOLIO ietver četras globālās izglītības programmas – skolēniem, skolotājiem, sabiedrības pārstāvjiem/lēmumu pieņēmējiem un darbam ar mazākumtautību skolēniem. Tādējādi šāds materiāls varētu ne tikai iesaistīt plašāku sabiedrību debatēs par AI/GI  un attīstības sadarbības nozīmi, bet arī palīdzētu aktualizēt Latvijai un starptautiskai starptautiskai sabiedrībai būtiskas vērtības, kas tiks īpaši izceltas Eiropas gada Attīstībai kontekstā. Lejupielādēt PORTFOLIO.

 

----------------------------------------------------------------

Ieskats spilgtākajos skolu globālās izglītības mirkļos 2014./2015. mācību gada 1.semestrī

Pēc septembrī un oktobrī notikušajiem reģionālajiem semināriem projekta skolu komandas praksē izmēģinājušas jaunapgūtās globālās izglītības (GI) tēmas. Kopsavilkumu par visu pirmajā semestrī paveikto mājas lapā publicēsim janvārī. Šajā rakstā piedāvājam ieskatu dažos projekta skolu spilgtākajos globālās izglītības mirkļos aizvadītajos mēnešos.

Globālā izglītība saglabājusi noturīgu vietu projekta skolu ārpusstundu aktivitāšu piedāvājumā. Kuldīgas Centra vidusskolā notikusi globālās izglītības nedēļa un arī projektu dienās skolēni strādājuši ar GI tēmām. Skolotāja L.Flugrāte raksta: „Mums pašām patīk tas, ko darām. Esam devušas impulsu arī citiem. Domājam, ka ir izdevies iekustināt vismaz daļu no savējiem – lai mainītos, lai izvērtētu savu skatu uz pasaules notikumiem un savām iespējām tos ietekmēt.” Brocēnu vidusskolas audzēkņi ar interesi piedalījušies projekta Igaunijas partneru „Mondo” organizētajā parakstu vākšanas akcijā par godīgu kakao pupiņu tirdzniecību. Vairākas projekta skolas izmantojušas iespēju valsts svētku mēnesī novembrī runāt par globālo un lokālo vēstures notikumu saistību. Ar šīm tēmām darbojušās Špoģu vidusskolas, Babītes vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Zolitūdes ģimnāzijas un citu skolu projekta komandas. Jēkabpils vakara vidusskolas komanda Salas novada bāreņu nama „Līkumi” audzēkņiem vadījusi nodarbības par Latvijas un pasaules vēstures notikumiem. Smiltenes ģimnāzijas skolniece E.Skrastiņa pasvītro pagātnes un šodienas norišu savstarpēju saikni: „Kaimiņvalstī Ukrainā notiekošais liek domāt arī par mūsu drošību. Latvijai un katram tās iedzīvotājam savā dzimtajā zemē miers un drošības sajūta ir svarīgākās vērtības.”

Sistemātiski un pēctecīgi globālā dimensija turpina papildināt projekta skolu mācību priekšmetu un klases audzinātāja stundas. Varakļānu vidusskolā Pilsonības nedēļas ietvaros klases stundās katrs skolēns prezentēja kopā ar vecākiem un vecvecākiem veidoto ģimenes migrācijas karti. Koordinatore A.Kazāka: „Tas ļāva bērniem apjaust, cik ļoti politiskie un ekonomiskie notikumi pasaulē var mainīt katras ģimenes likteņus.” Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkne Margarita pēc nodarbības par migrāciju jautā: „Mamma dzimusi Baltkrievijā, tētis dzimis Igaunijā, bet dzīvojam Latvijā. Vēlos izzināt, kāpēc tā viss noticis?” Tukuma 2.vidusskolas koordinatore E.Korna: „Gandarījums man kā skolotājai, jo skolēni visu darīja paši un bija maksimāli ieinteresēti klasesbiedru paveiktajā. Tēmas ideja un materiāli ir izcili. Sasaistīta literatūra, ģeogrāfija, vēsture, politika.” Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja S.Nagle par spilgtāko aizvadītā semestra mirkli atzīst atklāto audzināšanas stundu valsts svētku nedēļā: „Stunda izdevās spilgta un emocionāla. Īsta jūtu audzināšanas stunda skolēniem”. Balvu Valsts ģimnāzijā pēc nodarbībām par kolonizācijas cēloņiem un sekām audzēkņi pauduši pārsteigumu par mūsu saistību ar šodienas Āfrikā notiekošo. Olaines 2.vidusskolā īpaši labi izdevusies stunda par pilsonisko līdzdalību. Skolotāja K.Eihvalde: „Skolēni no sirds bija izbrīnīti par aparteīda sistēmu DĀR un šokēti par fotogrāfijām, kurās redzama rasu nošķiršana ikdienā.”

Radoša un savstarpēji bagātinoša ideju apmaiņa organizēta projekta skolu pedagoģiskajos kolektīvos un darbā ar vecākiem. Projektā neiesaistītie skolotāji saņēmuši materiālus darbam ar mediju lietotprasmes, migrācijas, pilsoniskās līdzdalības, globālo pārmaiņu un tradicionālā dzīvesveida, kolonizācijas un citām GI tēmām. Baltinavas vidusskolā vecāku sapulcē 4.klases audzēkņi un viņu vecāki kopā veidojuši savu ģimeņu migrācijas kartes. Tas atsvaidzinājis un bagātinājis tradicionālo vecāku sapulces formātu. Madonas pilsētas 1.vidusskolas kolēģi par savu lielāko semestra veiksmi uzskata vecāku sapulcēs integrētās GI tēmas – 1.-4.klasēm pārtikas drošība un ekoloģiskā pēda. 5.-12.klasēm – kā strādāt ar ziņu?

Projekta skolu komandas ar globālās izglītības programmu materiāliem iepazīstinājušas arī plašāku vietējo sabiedrību. Balvu Valsts ģimnāzijas un Tukuma 2.vidusskolas komandas organizējušas nodarbības par migrāciju savu un kaimiņu novadu skolu administrācijas pārstāvjiem. Brocēnu vidusskolas, Madonas pilsētas 1.vidusskolas, Tukuma 2.vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Babītes vidusskolas pedagogi iepazīstinājuši ar GI nodarbībām kolēģus sākumskolas, sociālo zinību, ģeogrāfijas, ekonomikas un veselības mācības, filozofijas, ētikas, psiholoģijas metodiskajās apvienībās. Daugavpils komandas koordinatore V.Salna: „Patiess gandarījums dalīties ar kaut ko tik vajadzīgu un kvalitatīvu! Skolotājas bija patīkami pārsteigtas, saņemot dāvanu – iepazīšanos ar projekta mājas lapas sadaļu „Idejas skolu aktivitātēm”, jo viņas uzreiz spēja novērtēt sagatavotā materiāla aktualitāti, daudzveidību un kvalitāti.” Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda patiesi gandarīta ir par kupli apmeklēto semināru „Skola, mediji, sabiedrība”, kurā sava un kaimiņu novada pedagogi iepazīstināti ar projekta materiāliem. Dedzīgu viedokļu apmaiņu seminārā raisījusi žurnālista J.Dombura uzstāšanās. Jaunogres vidusskolas skolotāja A.Paškoviča: „Spilgtākais globālās izglītības mirklis bija saruna ar novada kolēģiem par GI dimensiju sociālo zinību stundās. Tas ļāva man apkopot paveikto projektā, formulēt savus un kolēģu ieguvumus no GI mācību stundām un pārliecināt citus, ka tas ir aktuāli, vērtīgi un aizraujoši.”

Paldies visām projekta skolām par entuziasmu un radošumu globālās izglītības popularizēšanā!


Baltinavas vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiltenes ģimnāzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špoģu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zolitūdes ģimnāzija


Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv