Augusts 2015

Globālā izglītība Kuldīgā

Kuldīgas Centra vidusskolas projekta komanda rod iespēju savas pilsētas un novada iedzīvotājus iepazīstināt ar globālās izglītības tēmām visdažādākā formāta pasākumos.

Augustā skolotājas L. Flugrāte, I.Tīruma un S.Herca vadījušas meistardarbnīcas kolēģiem par globālās izglītības integrēšanu klases audzinātāja un mācību priekšmetu stundās. Kolēģi īpaši novērtējuši daudzveidīgos paņēmienus, kā strādāt ar mediju aktualitātēm, un aktuālajai migrācijas tematikai veltītās aktivitātes.

Vasarā Kuldīgā notika GI nometne 4.-6.klašu skolēniem “Domā globāli- rīkojies lokāli! Pēti un eksperimentē!”. Nometnes tēmas bija sociālā un ekoloģiskā atbildība, pārtikas drošība, globālais dzīvesveids un vietējais patēriņš, urbanizācija, identitāte un vērtības. Ar īpašu aizrautību dalībnieki veikuši pētījumus dabā: “Kāds gaiss Kuldīgā?”, “Vai Venta ir tīra?” u.c. Šāda veida nometnes Kuldīgā pamazām kļūst par tradīciju.  Foto šeit

Savukārt septembrī GI tematika tiks iestrādāta talantu skolas nodarbībās.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv