Augusts 2013

Augusta beigās esam izsludinājuši skolu pieteikšanās konkursu dalībai projektā (vairāk sadaļā DALĪBNIEKI). Gaidām pieteikumus līdz 17.septembrim. Savukārt pēc 17.oktobra būs zināmas projektā iesaistītās skolas. Aicinām iepazīt globālās izglītības saturu un metodiku turpmāko 2 gadu laikā!

 

Augustā projekta pētījumā paveikta lielākā darba daļa (vairāk sadaļā IZPĒTE) - apkopoti rezultāti un iegūti secinājumi turpmākajam darbam projektā, t.i. tālākizglītības programmu veidošanai un tēmas popularizēšanai Latvijas izglītībā.  Šobrīd notiek darbs pie pētījuma rezultātu kopsavilkuma veidošanas, kurā būs atrodama informācija par globālās izglītības klātbūtni dažādās Eiropas valstīs. Vēl priekšā recenzentu atzinumi un pētījuma rezultātu noformēšana, publicēsāna.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv