Idejas skolu aktivitātēm

17/03/2015

Nodarbība par mediju lietotprasmi

„Mediju pratība ir „izdzīvošanas minimums” modernajā sabiedrībā.”

Nellija Ločmele, izdevniecības „Ir” galvenā redaktore

 

Medijiem ir pieaugoša loma sabiedrības viedokļa veidošanā un vērtību uzturēšanā, līdz ar to aizvien aktuālāka ir  mediju lietotprasme. Mediju lietotprasme nozīmē prasmi atrast sev vajadzīgo informāciju, to analizēt un kritiski izvērtēt.

 Idejas darbam ar aktualitātēm politiskajās karikatūrās:  šeit

 

 

 

02/02/2015

Nodarbība par Eiropas gadu attīstībai

 

„Globālie izaicinājumi prasa globālas atbildes un globālu rīcību. Tikai tad, kad mēs rīkosimies kopīgi, mēs kļūsim patiesi stiprāki.”

A.Piebalgs, bijušais ES attīstības komisārs

2015.gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas gadu attīstībai, tas veltīts attīstības sadarbībai un palīdzībai. 2015.gadā attīstības sadarbība ir aktualitāte arī globālajā politikā, jo noslēdzas līdzšinējais attīstības sadarbības globālais ietvars – ANO Tūkstošgades attīstības mērķi.

Vairāk par  Eiropas gadu attīstībai var uzzināt:

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/eiropas-gads-attistibai

https://europa.eu/eyd2015/lv/content/about-2015

Idejas darbam klasē Eiropas attīstības gada tematikā šeit

 

12/12/2014

Nodarbība par migrāciju

„Mūsu kopīgā atbildība ir padarīt migrāciju par ieguvumu gan pašiem migrantiem, gan valstīm, kas viņus uzņem.”

Bans Ki Muns, ANO ģenerālsekretārs

 

18. decembris ir Starptautiskā migrantu diena. Šo dienu atzīmē pēc ANO iniciatīvas kopš 2000.gada, reaģējot uz pieaugošo migrāciju pasaulē. Starptautiskās migrantu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību migrācijai kā mūsdienu dzīves neatņemamai sastāvdaļai un migrantu pamattiesību ievērošanai.

 

Vairāk par Starptautisko migrantu dienu var uzzināt

http://www.un.org/en/events/migrantsday/

 

Idejas aktivitātēm klasē Starptautiskajā migrantu dienā šeit

 

19/11/2014

Nodarbība par ilgtspējīgu patēriņu

„Uz zemes ir gana vietas ikviena vajadzībām, bet ne ikviena alkatībai.”

Mahatma Gandijs 

Diena bez iepirkšanās

Novembra pēdējā sestdienā tiek atzīmēta Diena bez iepirkšanās. Pirmo reizi Dienu bez iepirkšanās atzīmēja Kanādā 1992.gadā, šobrīd to atzīmē aptuveni 65 valstīs. Šajā dienā uzmanība tiek pievērsta patēriņa ietekmei uz vidi. Dienā bez iepirkšanās cilvēki tiek aicināti atturēties no iepirkšanās un  izvērtēt savus iepirkšanās paradumus. 

Vairāk par Dienu bez iepirkšanās var uzzināt http://www.buynothingday.co.uk/

Idejas aktivitātēm Dienā bez iepirkšanās šeit.

 

07/10/2014

Nodarbība par Pasaules pārtikas dienu

„Diena, kad uz planētas pilnībā tiks izskausts bads, būs vislielākais garīgais notikums, kāds jebkad piedzīvots. Cilvēce nespēj iedomāties prieku, kāds tajā brīdī pārklās pasauli.”

Federiko Garsija Lorka, spāņu rakstnieks

 

Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas iniciatīvas 16.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules pārtikas diena. 2014.gada pārtikas dienas tēma ir „Ģimenes lauksaimniecība: pasaules pabarošana, rūpējoties par zemi.” Pārtikas dienas tēma popularizē ģimeņu saimniecību lomu pārtikas audzēšanā, dabas resursu apsaimniekošanā, vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Vairāk par Pasaules pārtikas dienu var uzzināt http://www.fao.org/world-food-day/home/en/

 

Idejas aktivitātēm klasē Pasaules pārtikas dienā šeit.

 

08/09/2014

Nodarbība par Starptautisko miera dienu

„Miers ir dāvana, ko mēs sniedzam viens otram”

Elijs Vīzels

 

21.septembris ir  Starptautiskā miera diena. Šo dienu atzīmē pēc ANO iniciatīvas kopš 2001.gada. UNESCO kopā ar citām ANO struktūrām aicina šajā dienā sabiedrību pievērst uzmanību miera stiprināšanai pasaulē. Starptautiskā miera diena ir iespēja iesaistīties aktivitātēs, kas veicina miera kultūras attīstību un aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību.

 

Vairāk par Starptautisko miera dienu var uzzināt http://www.un.org/en/events/peaceday/

 

Idejas aktivitātēm klasē Starptautiskajā miera dienā šeit

 

Attēls no: http://www.un.org/en/events/peaceday/

 

27/05/2014

Nodarbība par Starptautisko bērnu aizsardzības dienu

„Mēs saviem bērniem atstājam mantojumā tikai divas lietas – saknes un spārnus.”

Modings Kārters

1.jūnijā pasaulē atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Tā pirmo reizi pasludināta 1925.gadā Ženēvā Pasaules konferencē bērnu labklājībai. Īpašu svētku veidā diena tiek atzīmēta kopš 1950.gada. Šajā dienā tiek pievērsta uzmanība bērnu aizsardzībai un bērnu labklājībai.

Idejas aktivitātēm klasē šeit

Foto: Abbey Christine, Flickr.com

 

07/05/2014

Nodarbība par Godīgo tirdzniecību

„Taisnīgums pret citiem ir svētīgs mums pašiem”

Monteskjē

Kopš 2002.gada maija otrajā sestdienā pēc Pasaules Godīgās tirdzniecības organizācijas iniciatīvas  pasaulē atzīmē Godīgās tirdzniecības dienu. 2014.gadā Godīgās tirdzniecības diena ir 10.maijā.

Idejas aktivitātēm klasē šeit

Uzzini vairāk par Godīgās tirdzniecības dienu šeit

Uzzini vairāk par Godīgu tirdzniecību:

http://fairtrade.lv/

http://www.fairtrade.net/

http://www.zalabriviba.lv

 

 

07/04/2014

Nodarbība par putniem

 

Putniem ir nozīmīga loma ekoloģiskajos procesos, tie ir arī kultūras daļa. No marta līdz maijam Latvijā atgriežas gājputni, pārvarot tālu ceļu no to migrācijas vietām. Pavasaris ir laiks, kad varam vērot putnus, ierīkot tiem jaunas mājas, sakopt vecos  būrīšus, mācīties pazīt putnu balsis un priecāties par putnu atgriešanos mājās.

Idejas aktivitātēm klasē šeit

Attēls no: http://dabasdati.lv/

 

11/03/2014

Nodarbība par Pasaules ūdens dienu

„Ūdens nozīmīgumu vislabāk apzināmies brīdī, kad izžūst aka”

Ugandiešu sakāmvārds

22.marts ir  Pasaules ūdens diena. Šo dienu aicina atzīmēt UNESCO. Pasaules ūdens dienas mērķis ir  pievērst uzmanību ūdens nozīmei mūsu dzīvē. 2014.gada Pasaules ūdens dienas moto ir  „Ūdens un enerģija”.  Pieprasījums pēc ūdens pasaulē pieaug. Prognozē, ka nākotnē pieaugošais ūdens patēriņš radīs problēmas un spriedzi gandrīz visos reģionos, īpaši valstīs ar strauji augošu ekonomiku. Pasaulē 1,3 miljardiem cilvēku nav pieejama elektrība, 768 miljoniem cilvēku nav pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens.  Pieeja ūdenim un enerģijai būtiski ietekmē nabadzības mazināšanu.

Vairāk par Pasaules ūdens dienas aktivitātēm var uzzināt šeit

Skolā Pasaules ūdens dienā iespējams mācīties par ūdens tematiku, veikt pētījumus, organizēt izstādes, konkursus, informatīvas kampaņas u.c. pasākumus, kas pievērš uzmanību planētas ūdens resursu saglabāšanai  un izmantošanai.

Ikdienā izmantojamo pārtikas produktu audzēšanā un ražošanā tiek patērēts ūdens. Ideja minēšanas aktivitātei klasē „Cik daudz ūdens ir nepieciešams” šeit

 

17/01/2014

Nodarbība par Pasaules sociālā taisnīguma dienu 

20.februāris – diena, kad skolā var rīkot dažādas aktivitātes par to,

kā veidot taisnīgāku sabiedrību

 

 

„Netaisnīgums, kas notiek kaut kur, ir drauds taisnīgumam ikvienā vietā”

Martins Luters Kings 

20.februāris ir  Pasaules sociālā taisnīguma diena. Šo dienu aicina atzīmēt ANO. Pasaules sociālā taisnīguma dienas mērķis ir mazināt nabadzību sabiedrībā, veicināt nodarbinātību un taisnīgu samaksu par darbu, dzimumu vienlīdzību un taisnīgumu visiem.

 

Idejas aktivitātēm klasē šeit

Uzzini vairāk par Pasaules sociālā taisnīguma dienu šeit.


 

06/01/2014

Nodarbība par M.L.Kingu

15.janvāris – diena, kad var mācīties par personībām, kuras savu dzīvi veltījušas cīņai par cilvēku tiesībām, par cilvēkiem, kuri ar vārda spēku pratuši iedvesmot citus

 

 

M.L-K.jpg

Martins Luters Kings (1929.gads 15.janvāris – 1968.gads 4.aprīlis) bija mācītājs ASV, kurš cīnījās par taisnīgumu un cilvēku tiesībām. Viņš aktīvi aizstāvēja afroamerikāņu tiesības ASV, īstenojot nevardarbīgas pretošanās principus. Martins Luters Kings bija cilvēks, kurš mainīja pasauli ar vārdiem. 1963.gadā Vašingtonā Linkolna memoriālā viņš teica runu „Man ir sapnis”, kurā aicināja izbeigt rasismu ASV. 1964.gadā viņam par paveikto cilvēktiesību jomā tika piešķirta Nobela Miera prēmija. Viņa idejām bija pretinieki un 1968.gadā aprīlī Memfisā Martinu Luteru Kingu noslepkavoja.

 

Idejas aktivitātēm klasē šeit

Vairāk par Martinu Luteru Kingu

Runa „Man ir sapnis” latviešu valodā pieejama

Runa „I have a dream” angļu valodā pieejama

Video „Martin Luther King - I Have A Dream Speech - August 28, 1963”

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv