LV un EE skolu partnerība

 

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros paredzēta sadarbība starp Latvijas un Igaunijas projekta skolām. Ņemot vērā, ka abās valstīs dzīvo procentuāli liela krievvalodīgo kopiena un skolās ir mazākumtautību izglītības programmas, projekts piedāvā īpašu iespēju satikties un sadarboties pedagogiem, kuri strādā krievu, latviešu un igauņu valodās. 

Kopumā sadarbībā ir ieinteresētas 11 skolas no Igaunijas un 8 skolas no Latvijas. Projekta laikā notiks divas skolotāju apmaiņas vizītes, kuru ietvaros skolotāji dalīsies savā globālās izglītības pieredzē. Pirmā Igaunijas un Latvijas skolu tikšanās notiks 2014.gada 16. un 17.jūnijā Sāremā (Igaunijā). Foto no pieredzes apmaiņas vizītes.

Ar īsām Igaunijas - Latvijas sadarbības skolu „vizītkartēm” iespējams iepazīties zemāk (klikšķinot uz skolas nosaukuma)

 

Latvijas skolu vizītkartes:

Balvu Valsts ģimnāzija

Brocēnu vidusskola

Daugavpils 10.vidusskola

Jaunogres vidusskola

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Olaines 2. vidusskola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Špoģu vidusskola

 

Igaunijas skolu vizītkartes:

Valga Gymnasium secondary school

Valga Russian Gymnasium

Põltsamaa Co-Educational Gymnasium

Saaremaa Co-Educational Gymnasium

Pärnu Rääma Basic School

Tallinn Gymnasium of Humanities

Tallinn Pae Secondary School

Ahtme Gymnasium

Narva Paju Secondary School

Narva Soldino Gymnasium

Kambja Basic School

 

 

 

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv