Komanda

Projektu "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" veido starptautiska komanda no Latvijas (Izglītības attīstības centra un Britu padomes Latvijā), Apvienotās Karalistes (LEDS DEC) un Igaunijas (Mondo). Aicinām uz sadarbību!

 

Iveta Vērse -  projekta vadītāja, iveta.verse@latnet.lv

Adam Ranson - projekta vadītājs Apvienotajā Karalistē, adam@leedsdec.org.uk

Johanna Helin - projekta vadītāja Igaunijā, johanna@mondo.org.ee

Danute Dūra - starptautiskās sadarbības  koordinatore, danute@glen.lv

Daina Zelmene - satura un metodikas koordinatore Latvijā daina.zelmene@latnet.lv 

Ingūna Irbīte - sadarbības koordinatore Latvijā inguna.irbite@latnet.lv    

Diāna Stendzeniece - projekta publicitātes un sabiedrisko attiecību koordinatore, diana.stendzeniece@latnet.lv

Aija Rusiņa – finanšu un administratīvo lietu koordinatore rusina@latnet.lv          

Līga Puniņa - projekta asistente, iac@latnet.lv

Ilze Saleniece

Linda Ugaine

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv