Dalībnieki

Projektu "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" veido starptautiska komanda no Latvijas (Izglītības attīstības centra un Britu padomes Latvijā), Apvienotās Karalistes (LEEDS DEC) un Igaunijas (Mondo).

No 2013.gada rudens projektā iesaistījušās arī Latvijas skolu komandas (četru cilvēku komanda no 21 Latvijas skolas). Ar skolu komandu palīdzību projekta laikā tiks sasniegta pati svarīgākā mērķa grupa - skolēni. Dalībskolas

Projektā aktīvi iesaistās izglītības politikas veidotāji, speciālisti, eksperti un institūcijas, kuru darbība ir cieši saistīta ar  izglītību, attīstības/globālo izglītību un attīstības sadarbību.

 

---------------------------------------------------------------------------

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Projekta ieviešanas komanda pateicas 123 Latvijas izglītības iestāžu komandām par ieguldīto darbu skolu pieteikumu sagatavošanā! Lielais pieteikumu skaits ir spilgts apliecinājums mācību iestāžu izpratnei par globālās izglītības aktualitāti un pedagogu gatavībai apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvei 21.gadsimtā. Visas skolas, kas piedalījās konkursā saņems personīgas vēstules ar konkursa rezultātiem. Līdzdalībai projektā ir apstiprināta 21 Latvijas skola. Apsveicam!

Annas Brigaderes pamatskola

Babītes vidusskola

Baltinavas vidusskola

Balvu Valsts ģimnāzija

Brocēnu vidusskola

Daugavpils 10.vidusskola

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Jaunogres vidusskola

Jēkabpils vakara vidusskola

Kuldīgas Centra vidusskola

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Līvānu 1. vidusskola

Lubānas vidusskola

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Olaines 2. vidusskola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Smiltenes ģimnāzija

Špoģu vidusskola

Tukuma 2.vidusskola

Varakļānu vidusskola

Ventspils 4. vidusskola

---------------------------------------------------------------------------

Noslēdzies IAC izsludinātais konkurss par dalību projektā par globālo izglītību. Paldies par aktivitāti un ieguldīto darbu pieteikumu sagatavošanā. Esam apkopojuši un uzsākuši darbu pie visu 123 pieteikumu izvērtēšanas, konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 17.oktobra mājas lapā, kā arī izsūtīti uz e-pastiem.

---------------------------------------------------------------------------

Izglītības attīstības centrs (IAC) izsludina skolu konkursu līdzdalībai projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Pieteikšanās līdz 17.septembrim! Vairāk informācijas. Konkursa pieteikuma veidlapa

---------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformācija:

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

www.iac.edu.lv

www.leedsdec.org.uk

 www.mondo.org.ee

www.britishcouncil.lv

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv