Piedāvājam iepazīties ar grafisku kopsavilkumu par projekta aktivitātēm

Informatīvie grafiki, kas ieskicē projekta galvenos virzienus un paveiktos darbus. Prezentācija šeit

Neformālais projekta izvērtējums – nopietni un ar smaidu

Projekta izskaņā apkopojām dalībnieku neformālos izvērtējumus. Lasiet tos šeit


Karstās tēmas globālās izglītības stundās

Ar migrācijas procesiem un bēgļu krīzi saistītās aktualitātes radušas atbalsi projekta skolu globālās izglītības stundās. Tiekoties projekta izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas seminārā, pedagogi dalījās pārdomās par veiksmēm un izaicinājumiem šo procesu skaidrošanā dažādu vecumposmu skolēniem un pieaugušajiem.

Dažas no skolotāju atziņām lasiet šeit

Ar noslēguma semināru skolu komandām, projekts ir pietuvojies finiša taisnei

‘’Bija tik labi, ka ar nepacietību gaidu nākamo projektu,’’ šādi raksturo savas sajūtas pēc semināra kāds no skolu komandu dalībniekiem. Un šāda ir arī skolu komandu un IAC komandas kopējā noskaņa, jo šo trīs gadu laikā esam spējuši radīt ko vērtīgu mums pašiem un mūsu jauniešiem.  Projekts skolotājiem deva iespēju vispirms mācīties pašiem - paplašināt zināšanas daudzveidīgos satura un metodikas jautājumos. Skolotāji apgūto aprobēja savās klasēs, pedagoģiskajos kolektīvos un analizēja, kuros mācību priekšmetos globāla tematika integrējama un kādas prasmes tā attīstīta. Atskatoties un izvērtējot projektu, skolotāji atzina, ka novērtēja globālās izglītības aktualitāti un to, ka notiekošais pasaulē kļūst par aizvien ietekmīgāku spēku tepat pavisam tuvu. Notiekošais pasaulē maina skolēnus – viņi uzdod aizvien vairāk jautājumus, vēlas saprast norišu cēloņus un sekas, nevēlas palikt tikai par pasīviem vērotājiem, bet gan iesaistīties paši sabiedrības dienaskārtības veidošanā.

Semināra laikā vairāki dalībskolu pedagogi sniedza intervijas laikrakstam ''Izglītība un Kultūra''. Kādi ir šie stāsti, kā mainījās skolotāju un skolēnu redzējums par globālajām tēmām pirms un pēc projekta,- to lasiet: ''Izglītība un kultūra'', 17.12.2015.

----------------------------------------------------------------

Materiāli pedagogiem par jaunajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (angļu valodā)

Šajā mājas lapā jūs atradīsiet pamatinformāciju par visiem IAS mērķiem, kā arī mācīšanas padomus, klases aktivitāšu idejas, saites uz stundu plāniem un filmu klipiem. Jūs varat uzklikšķināt uz interesējošo IAS mērķi, un lapa jūs aizvedīs uz attiecīgo mācību materiālu sadaļu. Mācīties par IAS mērķiem var, izmantojot aizraujošus komiksus no grāmatas ‘’The Planet and the 17 Goals’’ un arī no PowerPoint prezentācijas.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

Noslēguma seminārs skolu komandām projektā «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos»

Ar prieku gaidām 3. un 4. decembri, kad Siguldā atkal satiksimies ar projekta  skolu komandu pārstāvjiem no 21 Latvijas skolas. Šoreiz visi kopā atskatīsimies uz padarīto projekta 3 gadu gājumā, izvērtēsim savu izaugsmi un sasniegumus. Kas zina, varbūt šis noslēgums ir arī jauns iesākums? Seminārā gaidāmas gan jaunas globālās izglītības nodarbības, gan skolu komandu mājas darbu prezentēšana, gan viesu uzstāšanās. Būs arī pārsteigumi!

----------------------------------------------------------------

Projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» noslēguma pasākums nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem

Šī gada 20. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta noslēguma seminārs nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem, kas ir viens no projekta ilgtspējas pasākumiem, kas tika plānots ar mērķi iepazīstināt ar projektā tapušajiem resursiem un mācību materiāliem, kuros apkopotas dažādas pedagoģiskās idejas, mācību paņēmieni, metodika AI/GI zināšanu, prasmju, rīcības un attieksmju apgūšanā. Seminārs notika sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, kas šī gada septembrī organizēja vispasaules akcijas ''Pasaules lielākā mācību stunda’’ norisi Latvijā, un semināra ietvaros notika akcijas  laureātu apbalvošanas ceremonija.

Semināra dalībnieki, izglītības jomas iestāžu pārstāvji un politikas veidotāji, kā arī UNESCO LNK lūgtie viesi, kopumā ap 90 cilvēkiem tika iepazīstināti ar jaunajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas visai pasaulei būs aktuāli līdz 2030. gadam, nabadzības un nevienlīdzību samazināšanas kontekstā.

IAC seminārā prezentēja pēdējo projektā tapušo izdevumu ''Ieteikumi attīstības/ globālās izglītības iekļaušanai skolu dienaskārtībā’’, kas sniedz projekta pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumu izstrādē piedalījās globālās izglītības praktiķi un eksperti no Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, Vidzemes Augstskolas, Igaunijas NVO Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Čehijas NaZemi.

Pēc grāmatas prezentācijas, tika īpaši veltīts laiks, kurā klātesošie pedagogi, izglītības jomas eksperti un politikas veidotāji katrs no sava profesionālā skatu punkta tika aicināti izteikt ierosinājumus par to, kā vēl veiksmīgāk integrēt globālo dimensiju Latvijas formālās izglītības sistēmā un kā izmantot gatavos resursus mācību darbā.

----------------------------------------------------------------

NVO MONDO sagatavotie materiāli globālajā izglītībā

Globālās izglītības materiāli, kurus izdevis mūsu projekta partneris – NVO Mondo (Igaunija). Igaunijas nacionālā izglītības programma vidusskolēniem satur 35 stundu izvēles kursu ar nosaukumu “Globalizējošā pasaule“. Kurss sniedz pamatinformāciju par globālajiem izaicinājumiem, palīdz izprast mūsu saistību ar pārējo pasauli un rast risinājumus pašreizējām problēmām. Izdevums pieejams krievu un igauņu valodā. Lejupielādēt izdevumu šeit.

----------------------------------------------------------------

No 10. līdz 20. novembrim Eiropā notiek Globālās izglītības nedēļa
Jau kopš 1999. gada, pēc Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centra ierosinājuma, novembra mēnesis Eiropā paiet globālās izglītības (GI) zīmē. Šogad globālās izglītības nedēļas moto ir ‘’Nodrošini līdztiesību ikdienā’’ (Make equality real).
Arī Latvijā notiks vairāki pasākumi, kas tiks veltīti globālajai tematikai – tiks rādītas filmas, notiks lekcijas un diskusijas. Par visiem pasākumiem, kas tiks rīkoti GI nedēļā, lasiet Facebook. Aicinām jūs piedalīties GI nedēļas aktivitātēs!

----------------------------------------------------------------

Pieejami jauni GI materiāli par tēmu ''Pārtikas drošība'' (angļu valodā)

Eiropas gada attīstībai ietvaros Eiropas Komisija ir sagatavojusi jaunus izglītojošus materiālus par pārtikas drošību, jo oktobra mēnesis tematiski tika veltīts tieši pārtikas tēmai. Jūsu aktivitātēm klasēs vai ārpusstundu aktivitātēs ir pieejami:

----------------------------------------------------------------

Publicitātes semināri pulcē gan jaunus dalībniekus, gan nostiprina jau iepriekš nodibinātas draudzības

Priecājamies, ka projekta publicitātes semināri dod iespēju satikt izglītības pārvalžu, skolu, pašvaldību pārstāvjus, kas līdz šim nav tieši strādājuši ar globālās/ attīstības izglītības tēmām. Semināri dod iespēju ne tikai praktiski apgūt kādas AI/GI tēmas, bet arī būvēt draudzības tiltus ar citiem kolēģiem. Esam arī gandarīti mūsu nodarbībās redzēt sadarbības partnerus no iepriekšējā projekta ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’. Draudzības saites ir būtisks aspekts projektu ilgtspējai, un kā atzīst Anželika Ločmele (Viļakas pamatskola), kopš sadarbības projektā ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’ dažas AI/GI tēmas vairs nav tikai mācību līdzeklis, bet gan dzīvesveids. Piemēram, ūdens taupīšana, apzinīga iepirkšanās, dodot priekšroku godīgas tirdzniecības precēm. Savukārt Edīte Zdanovska (Daugavpils Vienības pamatskola) uzsver, ka AI/GI tēmas un metodika, kas piedāvāta abos projektos, ir praktiski realizētas kā dažādas akcijas skolās, piemēram, ūdens resursu taupīšana, godīga tirdzniecība, dažādu tautu tradīcijas. Šādas izglītojošas akcijas sākas skolās, bet pāraug arī pilsētas līmenī. ‘’Iespējamās misijas’’ pārstāve Zane Oliņa atzīst, ka AI/GI projekti ļauj apzināties, ka :‘’Lokālais nav jānomaina ar globālo. Tās ir vienas medaļas divas puses’’.

Visu trīs semināru fotogalerijas iespējams apskatīt šeit.

----------------------------------------------------------------

Oktobrī IAC uzsāk projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ publicitātes seminārus

Triju semināru cikla mērķis ir dalīties projekta pieredzē un parādīt, kādas ir dažādās praktiskās metodes, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā. Kādas ir mūsu strauji mainīgā gadsimta prasmes, un kādēļ tās nepieciešams attīstīt, to vērtēs semināru dalībnieki - izglītības pārvalžu, novadu pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvji. Savukārt IAC komanda arī šoreiz ir sagatavojusi atraktīvas nodarbības par dažādām globālās izglītības tēmām - godīgo tirdzniecību, migrācijas procesiem, mediju lietotprasmi, globālo procesu mijiedarbību. Semināru dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta labās prakses piemēriem, ar izstrādātajām globālās izglītības programmām un mācību materiāliem, kas tapuši projekta trīs gadu laikā. Pirmā semināra dalībnieku grupa uzsāk semināru no 7. līdz 9. oktobrim, Liepājā. Otrā semināra dalībnieki satiksies Siguldā no 14. līdz 16. oktobrim, savukārt trešā semināra dalībnieki noslēgs semināru ciklu no 15. līdz 17. oktobrim Siguldā.

----------------------------------------------------------------

Globālā izglītība darbībā - Olaines 2. vidusskolas pieredze

Olaines 2.vidusskolas komanda aktīvi izmantojusi projektā piedāvāto iespēju sadarboties ar globālajā tematikā ieinteresētām skolām Igaunijā. Izveidojusies abpusēji bagātinoša draudzība ar Valgas krievu ģimnāziju. Septembrī igauņu skolēni ciemojās Olainē. Tā bija atbildes vizīte pēc pavasarī notikušās viesošanās Valgā. Iniciatīvu atbalstījusi Olaines pašvaldība. Par abu skolu draudzības spilgtākajiem notikumiem stāsta Olaines projekta komanda:

“Pateicoties dalībai projektā ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'', starp Olaines 2.vidusskolu un Valgas krievu ģimnāziju ir izveidojusies cieša sadarbība. Igauņu skolotāja Pilvi Pindma 27.-28.martā Valgā organizēja semināru pedagogiem “Pasaules izglītība”. Tajā tika aplūkoti globālās izglītības jautājumi. Olaines 2.vidusskolas direktore L.Osipova un skolotāja J.Alute šajā seminārā dalījās savā pieredzē, kā globālās izglītības jautājumus var sekmīgi integrēt mācību saturā. Savukārt Igaunijas skolotāji semināra dalībniekiem piedāvāja afrikāņu sieviešu darinājumu izstādi-pārdošanu, taisnīgas šokolādes un šī eļļas darbnīcas. Valgas skolotāja, kura ar MONDO starpniecību viesojusies afrikāņu ciemā, piedāvāja foto izstādi par vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi un izglītību.

Pēc semināra mēs nolēmām turpināt abu skolu draudzību jau citā veidā, lai ne tikai skolotāji, bet arī skolēni aktīvi “globāli” attīstītos. Olaines novada pašvaldība atbalstīja jauniešu projektu “Spēlējam un attīstāmies globālajā pasaulē”, kura ietvaros notika Latvijas un Igaunijas piekto klašu skolēnu apmaiņas vizītes, skolēnu vecāku bērnības spēļu izzināšana, projekta logo veidošana, zīmējumu par mīļākajām spēlēm izstādes abās skolās un, noteikti, jaunu draugu iegūšana. Olaines skolēni viesojās Valgā 2015.gada maijā, bet igauņu piektklasnieki apmeklēja Olaini šajā septembrī. Projekts palīdzējis formulēt būtiskas skolēnu atziņas par to, ka datorspēles nedrīkst un nevar aizvietot kustības spēles un rotaļas. Ar gadžetu rokās ir grūti iemācīties kļūt par labu draugu, jo draugiem jāmāk sadarboties, jokot, arī strīdēties,  palīdzēt viens otram. Un vēl… tas, ka bērni no saviem vecākiem izzināja viņu bērnības iemīļotās rotaļas un spēlēja tās, pozitīvi ietekmēja attiecības ģimenē. Tā globālā izglītība nostiprina arī ģimenes!”

Fotogalerija: šeit.

----------------------------------------------------------------

''Pasaules lielākā mācību stunda'' Smiltenes ģimnāzijā

Smiltenes ģimnāzija 28.septembrī iesaistījās starptautiskā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kas notiek vairāk nekā simts valstīs. 2015.gads ir Eiropas gads attīstībai, šajā gadā notiek dažādi pasākumi par attīstības tematiku. Attīstības gada ietvaros Smiltenes ģimnāzijā viesojās Silvija Pūpola, kura ir piedalījusies nevalstiskas organizācijas ''GLEN Latvija'' rīkotā pieredzes apmaiņas braucienā uz vienu no mazākajām Āfrikas valstīm – Ugandu, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. Par Silvijas Pūpolas viesošanos Smiltenes ģimnāzijā un par skolēnu atsauksmēm vairāk var lasīt šeit: Septembris 2015

----------------------------------------------------------------

Āfrikas ceļotāji Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis viesojas projekta skolās

17. septembrī mūsu skolā viesojās atraktīvie Āfrikas ceļotāji Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis. Vidzemes skolu tūri  viņi veiksmīgi beidza  ar Olaines 2.vidusskolu! Pašiem motociklistiem bija interesanti un arī skolēniem, šķiet, patika! Prieks abpusējs. 8. un 9. klašu skolēni piepildīja skolas aktu zāli, lai paklausītos ceļotāju stāstījumu un uzdotu interesējošus jautājumus motociklistiem par piedzīvoto  Āfrikā. Jauks pasākums! 

Foto: Olaines 2. vidusskolas mājas lapā

----------------------------------------------------------------

Keiptauna – Rīga - Špoģi. ''2 WHEELS 2 CAPES''

Špoģu vidusskolas projekta komanda septembrī izmantoja unikālu iespēju, ko sniedzis Eiropas gads attīstībai. Ar stāstiem par Āfriku skolā viesojās moto ekspedīcijas “Keiptauna – Nordkaps” dalībnieki Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis.

Par tikšanos raksta Špoģu vidusskolas skolotāja Ārija Mihailova:

“No 2015.gada 19.februāra līdz 3.jūlijam Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis veica 23 tūkstošus kilometru no Āfrikas tālākā dienvidu punkta līdz Eiropas tālākajam ziemeļu punktam. Kā apgalvo viņi paši, tas bija ceļojums no prāta līdz sirdij. Priekšstats par Āfriku mainījies pilnībā.

Brauciena laikā ceļotājiem bija jāpilda arī Latvijas skolēnu, tajā skaitā arī mūsu skolas skolēnu, dotie uzdevumi, piemēram, jāapmeklē ziedu audzētava Kenijā , “jāēno” Ugandas ģimenes dzīve un jāintervē pasaulslavenā fotogrāfe Džodija Bībere (Jodi Bieber), kura dzīvo Dienvidāfrikā.

23.septembrī abi ceļotāji ieradās Špoģu vidusskolā, lai klātienē stāstītu par redzēto un piedzīvoto, sajusto un sagaršoto, satikto un izjusto. Kā atzinās ceļotāji– tikai tagad jūtam, ka ceļojums ir galā, jo Špoģu skolas skolēnu iesniegtie jautājumi bijuši visinteresantākie, izaicinošākie un intriģējošākie.

Ceļotāji skolēniem atklāja, ka Āfriku veido neskaitāms tautu un tautību skaits. Gandrīz katrā valstī dzīvo vismaz piecas tautas, kas runā dažādās valodās, dalās dažādās ciltīs, bet savā starpā saprotas angļu, svahili, arābu, portugāļu valodā. Galvenais transportlīdzeklis Āfrikā ir motocikls vai motorollers. Viesmīlība Āfrikā ir goda lieta neatkarīgi no ticības vai tautības. Tika lauzts audzēkņu stereotips par izglītības līmeni Āfrikā – tur nedzīvo neizglītoti analfabēti, kuri nekad nav redzējuši mūsdienu tehnoloģijas. Daudziem jauniešiem ir moderni mobilie telefoni, pat kādā mazā ciematiņā bērns zinājis, kas ir Facebook. Āfrikā ir gan pasaules līmeņa automaģistrāles, gan mazi lauku celiņi. Tur var redzēt ļoti daudzveidīgu ainavu – kalnus, mežus, tuksnešus.

Brauciena laikā nācies saskarties arī ar vairākām tehniskām ķibelēm – Andža motociklam caurdurtas riepas, savukārt Mārtiņa motocikls pārāk ātri “apēdis” degvielu. Tomēr vislielākie kreņķi bijuši nevis par plēsīgiem zvēriem vai laupītājiem, bet gan par mājlopiem, kas staigājuši pa ceļa braucamo daļu.

Ceļotāji bija atveduši fotoizstādi, kura papildināja viņu stāstījumu. Tas ļāva skolēniem vēl vairāk iejusties braucēju piedzīvotajā.

Skolēni saka sirsnīgu paldies Andžam un Mārtiņam par iespēju tikties klātienē!”

Tikšanās fotogalerija

 

----------------------------------------------------------------

25. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijā tika pieņemta jaunā Ilgtspējīgās attīstības dienaskārtībā 2030. gadam. Tajā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai virzītos pretim nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai līdz 2030. gadam. Jaunā dienaskārtība izstrādāta balstoties uz 2000. gadā pieņemtajiem tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM). Jaunā dienaskārtība ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kurā paredzēta vispārēja un visaptveroša rīcība, ietverot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un 169 saistīto apakšmērķu kopumu. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs to iekšpolitiku.

----------------------------------------------------------------

Sveicam jaunajā mācību gadā!

Sākoties jaunajam mācību gadam, intuitīvi zinām, ka pie apvāršņa mūs gaida jauni izaicinājumi, mērķi un sasniegumi. Kā tos pārvarēt un īstenot? Kopā! Lai mācīšanās process ir kā kopīgs ceļojums un piedzīvojums!

Projekta komanda saka paldies visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem un partneriem par uzticību un kopā paveiktajiem darbiem! Kā jauks sveiciens un neliels atskats uz padarīto ir forumā „Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ tapušais video, kurā uzrunāti gan projekta partneri no Līdsas AIC un Mondo, gan skolēni, gan ārvalstu viesi. Ceram, ka šis video ļaus Jums atminēties to pozitīvo dinamiku, ideju un domu virpuli, kas trijās jūnija dienās valdīja Valmierā.

----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------

Jūnija sākumā IAC rīkoja starptautisko forumu „Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’. Forumā tika prezentēts mūsu projekta partnera, Līdsas AIC, projekta pieredzē balstītais izdevums First Steps in Assessing Global Learning, Toolkit (Pirmie soļi Globālās izglītības vērtēšanā). Izdevumā rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Izdevumā pieejams bagātīgs praktisku izvērtēšanas piemēru un rīku klāsts vairākās globālās izglītības tēmās, piemēram, tēmā par Godīgo tirdzniecību, par stereotipiem, par bēgļiem, par taisnīgumu, par otrreizējās materiālu pārstrādes nozīmi u.c. Šobrīd izdevums ir pieejams angļu valodā, taču drīzumā tas tiks izdots arī latviešu valodā. Lejupielādēt  TOOLKIT

----------------------------------------------------------------

Jauni palīgmateriāli skolotājiem par attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomu

Izglītības attīstības centrs turpina sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju Eiropas gada attīstībai ietvaros. Gribam jūs iedrošināt lietot ne tikai IAC sagatavotos materiālus, bet arī Eiropas Komisijas sagatavotos izdevumus.

Lai arī Eiropas gads attīstībai jau ir pāri pusei, savu tematisko kulmināciju tas sasniegs septembrī, kad noslēgsies ANO „Tūkstošgades attīstības mērķi” un tiks pieņemta jauna struktūra nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai, kas zināma arī kā „Programma laikposmam pēc 2015. gada” . Lai sabiedrībai skaidrotu, ko attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā dara Eiropas Savienība, ir izdoti vairāki tematiskie palīgmateriāli skolotājiem. Materiāli ir sagatavoti latviešu valodā, tāpēc aicinām tos izmantot gan darbam klasē, gan ārpusstundu aktivitātēm.

Lejupielādēt: Skolotāju rokasgrāmata par starptautiskās attīstības palīdzību

Lejupielādēt: Attīstība un sadarbība

Lejupielādēt: Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

----------------------------------------------------------------

Tuvojoties jauno Ilgtspējīgas attīstības mērķu apstiprināšanai

Jau pavisam drīz, 25. – 26. septembrī, visa pasaule vienosies, kādi būs nākamie Ilgtspējīgas attīstības (IAS) mērķi. Iepazīt globālos izaicinājumu un sniegt savus padomus IAS sasniegšanā starptautiskas akcijas ietvaros ir aicināti gandrīz simts dažādu valstu bērni un jaunieši. Tā būs Pasaules lielākā mācību stunda! Latvijā Pasaules lielāko mācību stundu atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Pasaules lielākā mācību stunda notiks no 2015.gada 28. septembra līdz 4.oktobrim, šķērsojot dažādas laika joslas un valstu robežas. Pasaules lielākās mācību stunda tematiski aptvers 17 globālos Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas akcijas ietvaros iedalīti 7 virzienos:

-nabadzība;

-veselība un labklājība;

-izglītība un prasmes dzīvei un darbam;

-taisnīga pasaule, veicinot dzimumu līdztiesību un miera kultūru,

-ilgtspējība,

-vides aizsardzība un globālā atbildība.

Akcijā aicināti piedalīties skolotāji un viņu audzēkņi (8-14 gadus veci), izstrādājot un īstenojot stundas plānu – veltītu globālajiem mērķiem, tajos akcentētajiem izaicinājumiem un risinājumiem, kā arī daloties ar paveikto, iesniedzot stundu plānu un foto/video reportāžu akcijas koordinatoriem Latvijā. 

Uzzināt vairāk: Informācija skolām

----------------------------------------------------------------

Iesākam vasaru ar interaktīvām aktivitātēm svaigā gaisā

Nedēļas nogalē no 3. līdz 5. jūlijam izskanējušais sarunu festivāls “LAMPA”, kas kopumā 60 dažādos pasākumos pulcēja 3500 apmeklētāju, deva iespēju arī IAC komandai izrauties laukā no biroja telpām, lai dotos pretī sarunai par globālā un lokālā mijiedarbību. Apmetāmies zem viena telts jumta kopā ar kolēģiem un domubiedriem no organizācijas LAPAS, lai kopīgi iepazītu pasaules attīstības tendences un aktualitātes, un atrastu atbilstošu sarunas veidu gan maziem, gan lieliem. IAC vadītās interaktīvās, iesaistošās un izglītojošās aktivitātes par politisko līdzdalību, ekoloģiskās pēdas nospiedumu un migrāciju ļāva dalībniekiem paskatīties uz pasaules norisēm un ieraudzīt to atspulgu savās ikdienas gaitās un izvēlēs. Sarunu atmosfēra bija brīva, atraisoša, un starp dažādiem jokiem atradās vieta arī nopietnākiem jautājumiem par to, kā orientēties mūsdienu pasaules strauji mainīgajās norisēs, kā pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkoties, kā sajust sevi kā pasaules daļu.

----------------------------------------------------------------

Globālā izglītība projekta skolās otrajā semestrī

Jūnijā projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” skolas apkopojušas būtiskākās atziņas par 2014./2015. mācību gada otrajā semestrī globālajā tematikā paveikto. Šajā rakstā iepazīstinām ar dažiem skolu spilgtākajiem globālās izglītības notikumiem. Globālās izglītības mācību stundas notikušas visās projekta skolās ļoti plašā mācību priekšmetu spektrā, kā arī projektu nedēļās un citos pasākumos. Kā ierasts, visbiežāk šī tematika skolotājiem noderējusi sociālo zinību, ģeogrāfijas un klases audzinātāja stundās.

Lasīt rakstu šeit. Fotogrāfijas no skolu aktivitātēm skatiet šeit.

----------------------------------------------------------------

Projekta lielākais ilgtspējas pasākums- Forums Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’

Lai diskutētu par globālās tematikas lomu mūsdienu pasaulē un integrēšanas iespējām formālajā izglītībā, no 8. līdz 10. jūnijam Valmierā, IAC sadarbībā ar biedrību GLEN Latvia un Vidzemes Augstskolu (ViA) rīkoja forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. Globālās izglītības forums bija viens no lielākajiem projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ilgtspējas pasākumiem, pulcējot vairāk nekā 60 dalībniekus, vienkopus aptverot desmit valstu AI/GI pieredzi.

Atskatoties uz šīm ļoti piesātinātajām trīs dienām, varam secināt, ka visi „3- i'' vadmotīvi - iesaiste, izaugsme, ilgtspēja - tika pilnībā realizēti darbībā. Foruma dalībnieku pārstāvniecība iekļāva gan NVO pārstāvjus, gan jauniešus, gan pedagogus, gan valsts institūciju pārstāvjus, pie tam arī ģeogrāfiskie mērogi bija gana plaši - no Apvienotās Karalistes Rietumos līdz Gruzijai Austrumos, un no Igaunijas Ziemeļos līdz pat Kenijai Dienvidos.

Lektoru un moderatoru atraktīvās un iesaistošās metodes veicināja gan produktīvu atmosfēru, kur dalīties pieredzē un smelt jaunas idejas, gan palīdzēja dalībniekiem atrast kopīgu valodu, intereses un, iespējams, kopīgus sadarbības plānus nākotnē.

Ar Foruma katras dienas kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Par Foruma norisi raksta arī laikraksts ''Izglītība un Kultūra'', 18.06.2015. : 10. lpp un 11. lpp.

Foruma darba kārtība: skatīt

Visvalža Valtenberga prezentācija: skatīt

Kristīnes Āboliņas prezentācija: skatīt

Žanetas Ozoliņas prezentācija: skatīt

Foto galerija Flickr

----------------------------------------------------------------

IAC gatavojas forumam  Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’

Maija izskaņa iezīmē ne vien vasaras tuvošanos, bet arī arvien vairāk virza projektu iepretim tā būtiskākajam ilgtspējas notikumam- forumam ‘’Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas notiks no 8.-10. jūnijam Valmierā.

Foruma mērķis ir apkopot un aktualizēt Eiropas Savienības (ES) un Austrumu partnerības valstu pieredzi attīstības/ globālās (AI/GI) izglītības jomā un izmantot šo mērķgrupas sadarbību un pieredzi, lai kopīgi izveidotu ieteikumus globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā un ikdienas rīcībā. Izdevums ‘’Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā’’ tiks publicēts elektroniski, kā arī tiks izsūtīts globālās izglītības praktiķiem un politikas veidotājiem ES un Latvijā.

Foruma saturiskos jeb 3i, iesaistes, izaugsmes un ilgtspējas, virzienus akcentēs gan projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' partneri, IAC (Latvija), MONDO (Igaunija) un Leeds DEC (Apvienotā karaliste), gan arī vairāki Vidzemes Augstskolas un Latvijas Universitātes mācībspēki, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, ārvalstu profesionāļi.

Par Eiropas nākotnes perspektīvu un jauniešu iespējām ilgtspējīgas attīstības veicināšanā forumā runās Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece un docente Kristīne Āboliņa. Tāpat ar savu pieredzi, piemēriem un metodēm no prakses iepazīstinās Čehijas partneri, organizācija ''NaZemi'', kā arī starptautiskā tīkla EUROCLIO pārstāvji no Gruzijas NVO ‘’GAHE’’ un no Ukrainas NVO ‘’NovaDoba’’.

Ar reģionālās un globālās politikas aktualitātēm AI/GI kontekstā, dalībniekus iepazīstinās Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesore Žaneta Ozoliņa. Foruma izskaņā dalībnieki tiks aicināti diskutēt par nākotnes perspektīvām, un konkrētāk par jauniešu un plašākas sabiedrības informētību, iesaisti un ilgtspējīgu izaugsmi. Diskusijas vadīs Albrehts Ansons no Vācijas NVO ‘’ImPuls’’, starptautiskā tīkla GLEN pārstāvji no Latvijas un Slovākijas.  Īpaši jāuzsver arī projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ dalībskolu jauniešu pārstāvniecība forumā. Jauniešiem būs iespēja klausīties ekspertu lekcijas, piedalīties dažādās darbnīcās, kā arī paust savu viedokli par aktuālajām pasaules norisēm un globālo tematiku klātbūtni mācību vielā.

----------------------------------------------------------------

Ja Jums būtu jāsastāda pasaules valstu līderu foruma darba kārtība, kādus jautājumus Jūs uzdotu viņiem apspriest?

Šādu jautājumu uzdevām projekta skolu jauniešiem, gatavojoties globālās izglītības forumam, kurš no 8.- 10. jūnijam notiks Valmierā. Lūk, jauniešu viedokļi par šobrīd pasaulē aktuālāko:

- Drošības jautājums. Tas ir ļoti plašs - sākot ar to, ko cilvēks nespēj ietekmēt, piemēram, dabas katastrofas, slimības un beidzot ar teroraktiem, tiesu darba kvalitāti, finansiālo nedrošību, bezdarbu, nabadzību un badu - lietām, kuras atkarīgas no cilvēkiem pašiem. Par šo jautājumu ir jārunā, lai novērstu kaitējumus un uzlabotu tehnoloģijas, lai mazinātu risku tur, kur varam to ietekmēt.

- Visglobālākā problēma ir piesārņojums, jo tas ir skāris visas pasaules valstis.  Gaisa piesārņojums ir liels risks cilvēku veselībai. Pasaules Veselības organizācijas pētījumi rāda, ka pilsētu gaisa piesārņojums rada 1,3 miljonu nāves gadījumu pasaulē katru gadu. Cilvēkiem jāizvērtē mašīnu izmantošana ikdienā, rūpnīcu izejvielu kvalitāte, atkritumu šķirošanas iespējas un citi saistīti jautājumi.

- Nākotnes iespējas - cilvēka attīstībai, izglītībai un dzīves labklājībai. Uzlabojot šo jautājumu, augtu arī valsts attīstības līmenis, jo cilvēki ir tie, kuri veido valsti. Visiem ir tiesības uz izglītību un labu nākotni. Līderu uzdevums būtu rast kopīgus risinājumus un veidot savstarpējo sadarbību, lai katram būtu gan izglītība, gan darbs.  

- Kā uzlabot dzīves kvalitāti valstīs, kurās ir bads, nav iespējas iegūt izglītību, ir slimības, nav pietiekošu iztikas līdzekļu? Šos jautājumus ir būtiski risināt, lai mazinātu nevienlīdzību pasaulē.

Lasīt visus viedokļus: šeit

Vairāk informācijas par globālās izglītības forumu: lasīt šeit

----------------------------------------------------------------

Globālās izglītības materiālu popularizēšana Latvijas reģionos

2015. gada martā turpinājies globālās izglītības (GI) ideju un materiālu ceļš pie pedagogiem, izglītības ekspertiem un citiem interesentiem visos Latvijas reģionos.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālistu aicinājuma projekta komanda martā vadīja GI nodarbības novadu un pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem. Iepazīstoties ar projektā tapušajiem resursiem un izmēģinot praktiski dažādas GI tēmas, semināra norise līdzinājās savstarpēji ieinteresētam dialogam starp projekta komandu un novadu koordinatoriem, un tas ir īpaši būtiski, jo tieši koordinatoriem ir visplašākās iespējas ziņu par jaunajiem GI resursiem nodot simtiem pedagogu visā Latvijā.

Martā aktīvi darbojušās arī projekta skolu komandas, piemēram, brīvdienu nedēļā organizējot GI apmācības novadu pedagogiem, senioru grupām vai uzstājoties starpnovadu konferencē. Atgriezeniskās saites, kas saņemtas no dalībniekiem, apstiprinājušas GI tēmu aktualitāti un nepieciešamību ne tikai skolēnu izglītībā, bet arī plašākā auditorijā.

Plašāku pārskatu par šīm un arī citām norisēm marta mēnesī var lasīt šeit.

----------------------------------------------------------------

Tīmekļa vietne europa.eu/eyd2015/lv piedāvā iepazīties ar stāstiem no organizācijām un cilvēkiem, kas dažādos veidos iesaistīti attīstības sadarbībā vai attīstības izglītībā. Šeit ir pieejama arī informācija par pasākumiem, kas norit Latvijā Eiropas gada attīstībai ietvaros. Latvijā Eiropas gada attīstībai pasākumu koordinēšana uzticēta Latvijas Platformai attīstības sadarbībai (LAPAS). Piedāvājam jums aplūkot LAPAS sagatavotu informatīvo izdevumu, kurā apkopota visa aktuālā informācija par pasākumiem Latvijā, labās gribas vēstniekiem, kas nes EYD2015 ideju plašākā sabiedrībā, kā arī informācija par resursiem attīstības izglītības un attīstības sadarbības jomā : lejupielādēt materiālu.

----------------------------------------------------------------

2015. gada 5. un 6. martā, Rīgā, IAC aicināja izglītības jomas ekspertus un pedagogus, piedalīties konferencē „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas”, kura notika projekta „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Konferencē tika prezentētas projektā izstrādātās attīstības/globālās izglītības programmas un mācību materiāli: „Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO” un „Development Education Programs and Study Materials GUIDE”. Konferences preses relīze, raksts (1. daļa un 2. daļa) laikrakstā ''Izglītība un Kultūra''. Lasīt vairāk

----------------------------------------------------------------

Sadarbojoties ar kolēģiem no Mondo, IAC 2015. gada martā ir izdevis „Development Education Programs and Study Materials GUIDE” jeb ''Globālās izglītības programmu un materiālu VADLĪNIJAS''. Izdevums ir sagatavots angļu valodā, tajā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Vadlīnijās lasāmi attīstības jomas ekspertu viedokļi par attīstības/globālās izglītības nozīmi, iekļauti Latvijas un Igaunijas izstrādātie attīstības/globālās izglītības programmu mācību materiālu piemēri. Vadlīnijās publicēta Latvijas pieredze globālās dimensijas integrēšanā skolu praksē. Lejupielādēt GUIDE

----------------------------------------------------------------

Projekta komanda apkopojusi  statistiku par projekta skolu paveikto globālās izglītības materiālu un stundu aprobācijā periodā no 2014.gada septembra līdz 2015. gada janvārim. Šajā laikā projekta skolās notikušas 260 globālajai tematikai veltītas stundas, kurās piedalījušies vairāk nekā 5000 skolēni. Kā ierasts, visvairāk globālā dimensija tikusi integrēta klases audzināšanas stundās, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, vēsturē un politikā. Stundas notikušas visos skolēnu vecumposmos, bet visvairāk 7., 8. un 9.klasē. Vairāk par aprobācijas statistiku uzziniet šeit, foto šeit. Lasīt visu

----------------------------------------------------------------

Izglītības attīstības centrs iepazīstinās ar Latvijas labo praksi globālajā izglītībā

No 2015. gada 1. februāra Izglītības attīstības centrs uzsāk  gatavošanos projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ noslēguma multiplicēšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātei – forumam ‘’ Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kura norise notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Lasīt vairāk

----------------------------------------


2015. gads- Eiropas gads Attīstībai (EYD2015)

2015. gadā pirmo reizi Eiropas tematiskais gads ir veltīts ES ārpolitikai un īpaši attīstības sadarbībai. Šis gads ir iespēja pievērst uzmanību Eiropas apņēmībai izskaust nabadzību visā pasaulē un iedvesmot Eiropas iedzīvotājus iesaistīties un piedalīties attīstības darbā. Lasīt vairāk

----------------------------------------

Video konkurss par globālās attīstības tematiku

Shining Stars of Europe ir video konkurss, kurā ikviens aicināts piedalīties, lai izteiktu savu vēlmi par nākotni un nodotu šo ziņu plašajai pasaulei ar video klipa palīdzību. Šī starptautiskā konkursa mērķis ir mudināt sabiedrību un īpaši jauniešus raisīt sarunu par pasaules nākotni un nodrošināt domu apmaiņas platformu, kas dod iespēju izteikt skaļi savu ideju. Konkursa izsludināšana notika šā gada 9. janvārī Eiropas gada attīstībai kontekstā, un to piesaka Latvijas un Luksemburgas Prezidentūras ES Padomē, kā arī Eiropas Komisija. Vairāk informācijas: http://www.shiningstarsofeurope.eu/

----------------------------------------

2 wheels 2 capes 2015- motoekspedīcija Keiptauna- Nordkaps, 2015. gada februāris līdz maijs

Divi piedzīvojumu meklētāji no Latvijas uz motocikliem dosies moto-ekspedīcijā pāri visam Āfrikas un Eiropas kontinentam (no Keiptaunas līdz Nordkapam) laikā no 2015. gada februāra līdz maijam, kopumā veicot aptuveni 25 000 km garu ceļu. Abi ceļotāji šķērsos 13 Āfrikas valstis un 7 Eiropas valstis. Šī ekspedīcija ir iespēja Latvijas skolēniem iepazīties ar mazāk zināmo Āfrikas kontinentu, tā tautām un kultūru. Tas ir ne tikai piedzīvojumu meklējums, bet arī tautas diplomātijas misija. Sekojiet līdzi projekta norisēm un abu motobraucēju gaitām : https://www.facebook.com/2wheels2capes


  

----------------------------------------------------------------

В сотрудничестве с коллегами из Mondo, Центр развития образования в декабре 2014, опубликовал ‘’Портфолиo материалoв по  глобальному образованию’’, который сочетает в себе лучшие примеры школ, участвующих в апробации материалoв по  глобальному образованию в проектe ‘’Глобальный аспект социальных дисциплин в формальном образовании’’. Это издание является помощником для расширения возможностей, знаний и обучения таких тем глобального образования, как миграция, сотрудничество в области развития, участия международного сообщества в решении глобальных проблем и т.д. В рамках данного проекта эксперты Глобального образовательного центра Mondo адаптировали материал по глобальному образованию для школ национальных меньшинств с русским языком обучения. В этом портфолио мы кратко представим несколько отдельных тем из материала. Cмотреть Портфолиo на странице 65

----------------------------------------------------------------

Sadarbojoties ar kolēģiem no Mondo, IAC 2014. gada decembrī Latvijā ir izdevis „Attīstības/globālās izglītības materiālu PORTFOLIO”, kurā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Šis izdevums ir palīgs, kā paplašināt zināšanas un metodisko kapacitāti tādā AI/GI tematikā kā migrācija, attīstības sadarbība, mediju lietotprasme, starptautiskās sabiedrības iesaiste globālo problēmu risināšanā u.c. PORTFOLIO ietver četras globālās izglītības programmas – skolēniem, skolotājiem, sabiedrības pārstāvjiem/lēmumu pieņēmējiem un darbam ar mazākumtautību skolēniem. Tādējādi šāds materiāls varētu ne tikai iesaistīt plašāku sabiedrību debatēs par AI/GI  un attīstības sadarbības nozīmi, bet arī palīdzētu aktualizēt Latvijai un starptautiskai starptautiskai sabiedrībai būtiskas vērtības, kas tiks īpaši izceltas Eiropas gada Attīstībai kontekstā.

Lejupielādēt PORTFOLIO.

----------------------------------------------------------------

 

Ieskats spilgtākajos skolu globālās izglītības mirkļos 2014./2015. mācību gada 1.semestrī

Pēc septembrī un oktobrī notikušajiem reģionālajiem semināriem projekta skolu komandas praksē izmēģinājušas jaunapgūtās globālās izglītības (GI) tēmas. Kopsavilkumu par visu pirmajā semestrī paveikto mājas lapā publicēsim janvārī. Šajā rakstā piedāvājam ieskatu dažos projekta skolu spilgtākajos globālās izglītības mirkļos aizvadītajos mēnešos. Lasīt vairāk Foto

 

Video sižets - atskats un izvērtējums par projektā ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' padarīto (2013-2014)

 

 

 

 

 

----------------------------------------

Par globālās izglītības tēmu nozīmi skolas dzīvē un ikdienā, par attieksmi pret strauji mainīgo pasauli un par pārmaiņām savos skolēnos un sevī pašā  - tāds ir video stāsts, kas, pateicoties pedagogu atsaucībai un līdzdaļai, ir tapis Otro reģionālo semināru norises laikā.


27. un 28. novembrī iepazīt projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” pieredzi bija ieradušies viesi no Igaunijas – partnerorganizācijas Mondo pārstāvji un pedagogi, kuri strādā Tallinas, Narvas, Sāremā, Pērnavas un Valgas skolās.

Šī bija Igaunijas kolēģu atbildes vizīte. Jūnijā seminārā Sāremā Latvijas delegācija iepazinās ar igauņu skolu globālās izglītības (GI) pieredzi. Par to mājas lapā jau rakstījām. Pedagogiem, kuri strādā ar mazākumtautību izglītības programmām, šādas apmaiņas vizītes ir īpaši nozīmīgas, lai dalītos pieredzē par GI materiālu pielietojumu krievu valodā. Semināra galerija. Lasīt vairāk

----------------------------------------

2014. gada 23. oktobra laikrakstā Izglītība un Kultūra sagatavojām publikāciju Par globālo izglītību- saistoši, praktiski un aizraujoši. Rakstā ir apkopoti gan projekta nodarbību saturu izstrādājušo lektoru viedokļi par projekta veiksmēm un izaicinājumiem, gan dalībnieku atziņas par ieguvumiem projekta īstenošanas gaitā.  Raksts: 12. lpp un 13. lpp.

----------------------------------------

Globālā izglītība oktobra izskaņā un skolēnu brīvdienu nedēļā

Reģionālajos semināros gūtā iedvesma mudinājusi projekta skolas aktīvi organizēt globālās izglītības pasākumus jau skolēnu brīvdienu nedēļā.

No 20. līdz 24.oktobrim Kuldīgas Centra vidusskolā risinājās globālās izglītības nedēļa. Lasīt vairāk

28.oktobrī Madonas pilsētas 1.vidusskolas projekta komanda novada metodiskajā apvienībā kolēģus iepazīstināja ar tēmu „Globālās norises un tradicionālais dzīvesveids”. 20.oktobrī notikušajā skolas vecāku sapulcē bērnu vecāki praktiski darbojušies tēmā „Sociālā un ekoloģiskā atbildība”. Komandas koordinatore Arnita Krīgere saka: „Mums izdevās! Šķiet, ka vecāki nebija gaidījuši, ka arī tā skola var viņus uzrunāt.”

28.oktobrī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas projekta komanda organizēja konferenci „Skola. Mediji. Sabiedrība”. Piedalīties tika aicināti Cēsu novada un kaimiņu novadu pedagogi un vidusskolēni. Pārdomās par žurnālista lomu sabiedrībā dalījās žurnālists Jānis Domburs. Projekta pedagogi vadīja globālās izglītības meistarklases. Prieks, ka pasākumā Cēsīs piedalījās arī projektā iepazītie kolēģi no Babītes vidusskolas. Lasīt vairāk

29.oktobrī Daugavpils 10.vidusskolas komanda aicināja pilsētas sākumskolu un sociālo zinību skolotājus uz semināru, kurā kopīgi darbojās ar pārtikas drošības un migrācijas satura un metodikas jautājumiem. Vairāk informācijas par semināru var lasīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā.

29.oktobrī Brocēnu vidusskolā pulcējās novada sociālo zinību skolotāji no pirmsskolas iestādēm, pamatskolām un vidusskolas, lai diskutētu par mācību saturu, pēctecību un mācību metodēm. Lasīt vairāk

30.oktobrī Jaunogres ģimnāzijas projekta dalībnieces vadīja nodarbības kolēģiem Ogres novada metodiskajās apvienībās, bet novembrī jau ieplānots darbs ar skolotājiem, kas strādā sākumskolā. Nodarbību tēma - migrācija - globālais un personīgais. Vairāk informācijas par metodiskās apvienības sēdi var lasīt  Ogres novada ziņu portālā.

----------------------------------------

Skolu komandas atkal tiekas otrajos reģionālajos semināros

Ar jaunu sparu, jaunām metodēm un tēmām projekta komanda ir uzsākusi semināru tūri, lai atkal tiktos ar projekta skolu komandām otrajos reģionālajos semināros, kas notiks 25.-27. septembrī Daugavpilī, 9.-11. oktobrī Liepājā un 16.-18. oktobrī Ādažos. Semināros dalībniekiem būs iespēja strādāt ar tādām GI tēmām kā kolonizācija, migrācija, tradicionālais dzīvesveids, kā arī būs iespēja klausīties īpašu ciemiņu pieredzes stāstus par miera uzturēšanas misijām Afganistānā un Irākā, un par vietējo produktu patēriņa nozīmi globālā kontekstā. Neliels ieskats par semināra norisi Daugavpilī, Liepājā un Ādažos.

----------------------------------------

Atskaņas no vasaras Kuldīgā un Balvos

Kuldīgas Centra vidusskolas 5.-8.klašu skolēni jūnijā pulcējās globālās izglītības nometnē „Domā globāli – rīkojies lokāli!”. Nometnes programmu skatiet šeit, dalībnieku atziņas šeit, nometnes fotogrāfijas šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas 6.-7.klašu skolēni, kuri piedalījās nometnē „Neparastie ģimnāzisti”, skolotājas Ievas Usenieces vadībā iedziļinājās kultūru daudzveidības un identitātes jautājumos. Radoši iestudētās dažādu tautu pasakas patika gan pašiem, gan skatītājiem. Nometnes foto skatiet šeit.

----------------------------------------

Globālā vasara Brocēnos

Lielu interesi Brocēnu novada iedzīvotājos šovasar raisīja dažādās globālās izglitības aktivitātes- gan radošās darbnīcas, gan pilsoniskās izglītības skola, gan GI konference ar dažādu viesu klātbūtni. Dalību šajās izglītojošajās aktivitātēs varēja ņemt ilviens iedzīvotājs, vēlāk atdzīstot, ka šāda veida nodarbības gribētu pat biežāk, jo uzskata, ka viņiem pietrūkst zināšanas par pasaules notikumu ietekmi uz viņu sadzīvi. Vairāk Brocēnu komandas sagatavotajā rakstā un foto apskatā.

----------------------------------------

Sveicieni jauno mācību gadu uzsākot!

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" komanda pateicas ikvienam projekta dalībniekam par līdz šim paveikto un sveic skolu komandas ar jaunā mācību gada sākumu. Ir pagājis jau pusotrs gads, kopš kopā ar 21. skolas komandu esam uzsākuši skrējienu pretim projekta mērķiem un nu jau redzam, kā esam mainījušies paši un, galvenais, esam devuši impulsu mainīties arī citiem, izvērtējot savu skatu uz pasaules notikumiem un savām iespējām tos ietekmēt.

Turpināsim to darīt arī šajā mācību gadā- atskatīsimies uz padarīto, apgūsim jaunas tēmas un, jau pavisam drīz aktīvi darbosimies otrajos reģionālajos semināros, kas notiks 25.-27. septembrī Daugavpilī, 9.-11. oktobrī Liepājā un 16.-18. oktobrī Ādažos.

Veiksmīgu, raženu un radošiem darbiem bagātu jauno 2014./2015. mācību gadu!

----------------------------------------

Projekta komanda apkopojusi statistiku par projekta skolu paveikto globālās izglītības materiālu un stundu aprobācijā periodā no 2014.gada februāra līdz maijam. Šajā laikā skolās notikušas 227 globālās izglītības mācību stundas, kurās piedalījušies 4375 skolēni. Stundu sadalījumu pa tēmām, mācību priekšmetiem un skolēnu vecumposmiem skatiet šeit. Esam sagatavojuši plašāku ieskatu pedagogu un skolēnu atziņās un aprobācijas secinājumos, un fotogrāfijas (PGF failā un galerijā) par projekta skolās notikušo globālās izglītības materiālu aprobāciju 2014.gada pavasarī. Pateicamies visiem projekta dalībniekiem par ieinteresētību un entuziasmu globālās izglītības materiālu izmantošanā!

----------------------------------------

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros paredzēta sadarbība starp Latvijas un Igaunijas projekta skolām. Kopumā sadarbībā ir ieinteresētas 11 skolas no Igaunijas un 8 skolas no Latvijas. Projekta laikā notiks divas skolotāju apmaiņas vizītes, kuru ietvaros skolotāji dalīsies savā globālās izglītības pieredzē. Pirmā Igaunijas un Latvijas skolu tikšanās notika 2014.gada 16. un 17.jūnijā Sāremā (Igaunijā), tas bija skaists noslēgums projekta pavasara darbu cēlienam. Foto Projekta partnerorganizācija Igaunijā „Mondo” bija sarūpējusi Latvijas delegācijai bagātīgu vizītes programmu. Igauņu pedagogi dalījās pieredzē par globālās izglītības (GI) īstenošanu Pērnavas, Valgas, Narvas, Kuresāres skolās. Praktiskajās darbnīcās dalībnieki iedziļinājās godīgās tirdzniecības tematikā, apguva globālās izglītības metodiku darbā ar attēliem un videofilmām, kā arī klausījās aculiecinieku stāstus par pieredzi attīstības valstīs – Ganā, Namībijā, Nigērijā u.c. Vairāk

Ar sadarbības skolu "vizītkartēm" varat iepazīties šeit.

----------------------------------------

Globālā izglītība Brocēnos uzņem apgriezienus! Kopš iepriekšējās tikšanās reizes Skrundas muižā, esam padarījuši daudz. Marta brīvlaikā komanda novadīja metodisko dienu skolotājiem par globālās izglītības jautājumiem. Vairāk Brocēnu komandas sagatavotajā rakstā. Foto 

----------------------------------------

Aktuāls materiāls darbam klasē par Starptautisko bērnu aizsardzības dienu 1.jūnijā.  Vairāk

----------------------------------------

Lai arī Latvijā notiek lielākā daļa projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” aktivitāšu, tomēr arī projekta sadarbības partneri – Igaunijas organizācija „Mondo” un Līdsas Attīstības izglītības centrs Lielbritānijā – aktīvi līdzdarbojas projektā. Vairāk par to  projekta starptautiskās sadarbības koordinatore Ilze Saleniece 

----------------------------------------

Noslēgušās atvērto durvju dienas projekta skolās Foto

Laikā no 2014.gada 12.marta līdz 8.maijam visas projekta skolas vēra savas durvis ciemiņiem, aicinot uz globālās izglītības (GI) atklātajām stundām un pasākumiem. Paldies visām projekta skolu komandām par lielo ieguldīto darbu atklāto nodarbību sagatavošanā, profesionāli augstvērtīgo sniegumu un pozitīvo atmosfēru! Vairāk

2014. gada 24.aprīļa laikrakstā Izglītība un Kultūra sagatavojām publikāciju Globālās izglītības mācību materiāli – no sākumskolas līdz vidusskolai: "Globālā izglītība ir emocionāla un empātiju attīstoša, tā māca izjust citus cilvēkus un saprast, ka citu cilvēku dzīvēm ir tāda pati vērtība kā mūsējai. Tāpēc mācību materiālos ir iekļauti arī stāsti par cilvēku ikdienas dzīvi, sapņiem un vērtībām. Šāda pieeja veicina jauniešu globālās kompetences attīstīšanu un palīdz veidot apziņu, ka katram cilvēkam ir morāli pienākumi un atbildība pret citiem." Raksts

Globālās izglītības aktivitātes Annas Brigaderes pamatskolā turpinās. Mācot citus, daudz mācāmies pašas. Arī šajā semestrī skolēniem novadījām 10 mācību stundas, informatīvu pasākumu skolotājiem, tematisku pēcpusdienu 3.-5.klases skolēniem un informatīvi izglītojošu nodarbību Tērvetes novada interešu klubiņam “Kamenītes”.  Vairāk par Tērvetes vidosskolas pieredzi koordinatores Maijas Klāsupas rakstā.

8.maijā projekta komandas pārstāvji tika laipni uzņemti Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur notika trīs atklātās stundas par dažādām globālās izglītības tēmām. Pirmo stundu par pārtikas drošību 10.klasē vadīja ekonomikas skolotāja Nadežda Persaņa, stundu „Mediju loma sabiedrībā” 12.klasei vadīja vēstures skolotājs Aivars Karlsons, latviešu valodas skolotāja Sandra Nagle vadīja divas stundas 12.klasei tēmā „Kultūru daudzveidība”. Vairāk Foto

6.maijā esam laipni aicināti uz pasākumu "Bērni globālajā pasaulē" Tukuma 2.visudusskolā, kur 5-to klašu skolēni starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas kontekstā tika aicināti domāt par bērniem Tukumā un bērniem mūsdienu pasaulē. Skolotāja Evita Korna pasākumā, uzrunājot visus 5.klašu skolēnus, pastāstīja, ka Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena pasaulē tiek atzīmēta jau  64 gadus un tajā dažādās pasaules valstīs cenšas organizēt pasākumus, kas bērniem sniedz prieku un aktualizē ar bērnu drošību un tiesību aizsardzību saistītus jautājumus. Vairāk Foto 

 

30. aprīlī   Brocēnu vidusskolas projekta komanda organizēja atklāto stundu un pasākumu globālajā izglītībā. Pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas” skolotāja  Ņina Paļenova sadarbībā ar saviem kolēģiem un Brocēnu vidusskolas skolotājām Evu Raboviču un Lauru Miķelsoni organizēja pasākumu „Veselīgās uztura piramīdas tirgus" pirmsskolniekiem un 4.klases skolēniem. Skolotāja Inta Muižarāja 8.klasē vadīja nodarbību  "Kultūra un identitāte". Nodarbībā skolēni tika aicināti izvērtēt katrs sev nozīmīgas vērtības un vērtēt to, kas nosaka katra cilvēka individualitāti. Vairāk Foto

29.aprīlī piecas globālās izglītības tematikas atklātās stundas notika Olaines 2.vidusskolas 6., 8., 10 un 12.klašu skolēniem, tāsvadīja projekta komandā iesaistītās skolotājas Marina Fominiha, Kristina Eihvalde un Jeļena Alute, kā arī ekonomikas skolotāja Tatjana Fastoviča, kura pēc kolēģu atgriezšanās no globālās izglītības semināriem, bija ļoti ieinteresēta materiālu un metožu izmantošanā, un savadarba rezultātus demonstrēja ekonomikas stundā 10.klasei. Vairāk Foto

25. aprīlī atklāto blokstundu globālajā izglītībā Liepājas  Raiņa 6.vidusskolā 12. klasē  par pārtikas drošību vadīja Aivars Blūms un Dace Knīse. Bioloģijas stundu par pārtikas drošību  12.klasē skolotāji vadīja pārī, prasmīgi izmantojot projekta materiālus. Atklāto  stundu raksturoja abu skolotāju lieliskā sadarbība. Vairāk Foto

24.aprīlī  Ventspils 4.vidusskolas projekta komanda aicināja ciemos, lai vērtētu, kā globālā izglītība tiek īstenota skolas praksē mācoties dažādus mācību priekšmetus. Skolotājas Līga Taubere un Baiba Millere  3.klases skolēnus aicināja  saprast  dažādu Eiropas tautu pasakās ietverto  gudrību nozīmi un saistīt tās katram ar sevi. Savukārt skolotājas Kristīnes Kornijanovas vadītajā politikas un tiesību stundā 11. un 12.klases skolēniem aizsākās  karstas diskusijas un pārdomas gan par žurnālistu ētiku un  uzdevumiem sabiedrībā, gan par katra paša atbildību notiekošā izpratnē un lēmumu pieņemšanā. Vairāk  Foto

23.aprīlī  Kuldīgas Centra vidusskolā notika atklātās stundas un konkurss skolēniem par globālās izglītības tematiku. Tajās skolotāja Indra Tīruma 3.klases skolēniem vadīja stundu par veselīgu pārtiku, skolotāja Antra Spuļģe vadīja stundu 10.klasē par naudas vēsturi un naudas lomu sabiedrībā, bet 8.-9.klašu komandām projekta komanda skolotājas Larisas Flugrātes vadībā  bija noorganizējusi informatīvu prezentāciju – spēli. Vairāk Foto

22.aprīlī uz "Pārtikas drošības" pēcpusdienu 3.-5.klasēm aicināja Annas Brigaderes pamatskolas projekta komanda. Virtuozi sadarbojoties, skolotājas Maija Klāsupa, Inese Deņisova, Sandra Geislere un Svetlana Kursina skaidroja, kas ir pārtikas drošība, izglītoja par veselīgu uzturu un citu tautu ēšanas tradīcijām. Vairāk Foto 

17.aprīlī līdzdarboties globālās izglītības aktivitātēs aicināja Madonas pilsētas 1.vidusskolas projekta komanda. 12.klasē stundu politikā un tiesībās vadīja skolotājs Zigfrīds Gora, stundas tēma „Starptautiskā politika”. Karsta diskusija starp audzēkņiem uzvirmoja jau stundas sākumā, atbildot uz jautājumu, kas tev nepieciešams, lai būtu laimīgs. 4.klašu skolēnus „Ceļojumā naudas pasaulē” vadīja skolotājas Arnita Krīgere, Jolanta Riekstiņa un Aiga Āboliņa.  Aizraujošajā pēcpusdienā savas stiprās puses varēja apliecināt ikviens. Vairāk Foto

16. aprīlī atklātās stundas globālās izglītības tematikā notika Lubānas vidusskolā. Skolotāja Anita Petrovska 2.klases skolēniem vadīja sociālo zinību stundu par veselīgu uzturu,  Anita Slucka 9.klasē - sociālo zinību stundu „Naudas ceļš”. Stundas gaitā tika izmantoti gan projektā izstrādātie metodiskie materiāli, gan arī tie tika radoši papildināti ar citām aktivitātēm, savukārt Skolotāja Ilva Markova 11.klasē vadīja ģeogrāfijas stundu par urbanizāciju. Vairāk

Foto

16.aprīlī notika arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas organizētās atklātās stundas globālās izglītības projekta ietvaros. Skolotājas Jevgenija Mironova un Marija Škutāne vadīja apvienotu sociālo zinību un ģeogrāfijas stundu 8.klasei „Sociālais taisnīgums: nauda”. Vairāk Foto

10.aprīlī projekta atvērtā diena notika Babītes vidusskolā. Tajā piedalīties atklātajās stundās piedāvāja skolotājas Diāna Eglīte un Janīna Amola. Skolas projekta komandas koordinatore Anita Kalniņa norādīja, ka projekta materiālus par noderīgiem atzīst arī citi skolotāji un labprāt izmanto savos mācību priekšmetos, lai mācīšanos padarītu aizraujošāku. Vairāk Foto

9.aprīlī atklātās stundas globālajā izglītībā Smiltenes ģimnāzijā vadīja skolotājas Mārīte Rainbaha un Rita Rozīte. Politikas un tiesību stundā 12.klasē skolotāja Mārīte Rainbaha pievērsās tēmai „Attīstības jomas vēsture”. Savukārt ģeogrāfijas stundā 9.klasē skolotāja Rita Rozīte projekta materiālus „Urbanizācija un dzīves kvalitāte” bija jēgpilni integrējusi tēmā par iedzīvotājiem un apdzīvojuma īpatnībām dažādās teritorijās Latvijā un pasaulē. Vairāk Foto

No 3.-5. aprīlim Siguldā Globālās  izglītības semināru piedāvājam izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem no visas Latvijas. Trīs dienu laikā Latvijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes speciālisti un praktiķi iepazīstinās ar globālās izglītības pamattēmām, aktualitātēm pasaules un Latvijas kontekstā, demonstrēs labās prakses piemērus un aicinās sekot projekta skolu darbam 25 izglītības jomas pārstāvjus no valsts, pašvaldības iestādēm, izdevniecībām, nevalstiskajām organizācijām un preses. Lai mums paveras plašāki apvāršņi! Raksts par semināru "Izglītībā un Kultūrā" 10.04. Vairāk

Foto

 

3.aprīlī Lubānas vidusskolas komandas pārstāves Anita Petrovska un Ilva Markova kopā ar 5.klases meitenēm devās uz Lubānas pirmsskolas izglītības iestādi "Rūķīši" sagatavošanas grupu '"Saulstariņi", lai skolēnus ievadītu "Pasaku pasaulē". 5.klases meitenes kopā ar skolotāju Ilvu Markovu rādīja teātri "Āfrikas bērnu stāsti", skolotāja Anita Petrovska ar bērnudārza audzēkņiem  iestudēja pasaku "Kukulītis". Foto

Globālās izglītības pavasara vēstneši Lubānas vidusskolas skolotāju istabā salidojuši 2.aprīlī pēc pedagoģiskās padomes sēdes. Paldies par jaukajām izjūtām, lūkojoties uz ierasto stundu sarakstu!

2. aprīlī Jaunogres vidusskolā notika atklātā apvienotā nodarbība 10. un 11. skolēniem par tēmu „Urbanizācija”, to vadīja skolas projekta komandas pārstāves Vija Ziemele un Aija Paškoviča. Divās mācību nodarbībās skolēni izzināja un iepazinās ar urbanizācijas būtību, ietekmi, problēmām un iespējām, kā arī piedāvāja savu atšķirīgo redzējumu problēmu risināšanai. Nodarbību vēroja Jaunogres vidusskolas skolotāji, kā arī Ogres pašvaldības pārstāve, lai izveidotu rakstu vietējā laikrakstā „Ogrēnietis”. Tika intervēti skolēni, skolotāji un projekta komanda.

Foto

28.martā Varakļānu vidusskolas 5., 7.un 8.klases skolēni  gan kopīgi, gan atsevišķi iesaistās pārtikas drošības aktivitātēs, lai novērtētu tēmas lokālos un globālos aspektus. Stundu noslēgumā tiek izsludināta akcija "Palīdzi kādam!". Vairāk  Foto

27.martā  Baltinavas vidusskolas „Paaudžu centrā” kopā pulcējās skolotāji, skolēni un viņu vecāki, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, lai vērtētu un svinētu kultūras daudzveidību globālās izglītības pēcpusdienas „Identitāte un kultūru daudzveidība” ietvaros.

Vairāk  Foto  

27.martā globālās izglītības projekta aktivitātes notika arī Daugavpils 10 vidusskolā. Skolas 3.un 4.klašu skolēni, izejot piecas darbnīcās, izzināja pārtikas drošības tēmu. Vairāk

Foto Video par pasākumu Daugavpils pilsētas portālā.

Uz dažādu tautu pasaku pēcpusdienu un uz stundu par urbanizāciju 10.klasē 27.martā aicināja arī Špoģu vidusskolas projekta komanda. Paldies par viesmīlību un ieguldīto darbu! Vairāk Foto

26.martā mērojam ceļu uz Balviem. Balvu Valsts ģimnāzijā marta pēdējā nedēļa bija globālās izglītības nedēļa, tās moto – „Kā labāk dzīvot labākā pasaulē?” un tās ietvaros notika nodarbības par izglītības pieejamību dažādās valstīs, filmu vakars, dažādu lietu un emociju mainīšanas akcijas, pieredzes stāstu diena, Zemes stunda.

Vairāk Foto

25.martā projekta komanda kopā ar Saldus novada ģeogrāfijas skolotājiem viesojās  Līvānu 1.vidusskolā, kur skolas projekta komanda demonstrēja atklātās stundas par urbanizāciju un pārtikas drošību 7.un 10.klasē. Sirsnīgs paldies skolotājām un skolēniem - pārliecinoši! Savukārt 31.martā Līvānu 1.vidusskolas projekta komanda stundu par stereotipiem "Kā mēs viens otru redzam" vadīja 18 Preiļu novada direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un metodisko apvienību vadītājiem.

Foto

Skolēnu atziņas pēc stundām par urbanizāciju Olaines 2.vidusskolā apkopojusi skolotāja Ludmila Osipova. 

12.martā tādu vērojām Jēkabpilī, kur 11. klases skolēniem Jēkabpils vakara vidusskolas skolotājas Rainelda Muižniece un Irina Zeņina vadīja integrēto stundu par tēmu "Sociālais taisnīgums: nauda". Paldies par drosmi un milzīgo ieguldīto darbu!

Vairāk  Foto 

-------------------------------------------------------------------------

Martā vadām reģionālos seminārus projekta skolu skolotājiem - no 20.-22. februārim seminārs notiek Mārcienā, no 27.februāra līdz 1.martam - Skrundā, no 6.-8.martam - Siguldā. Tajos būtiski pieredzes, satura un metodikas jautājumi par attīstības jomas vēsturi, mediju lomu  globālajā pasaulē, identitāti un kultūras daudzveidību, sociālo taisnīgumu, pārtikas drošību un dzīves kvalitāti urbanizācijas laikmetā, kā arī diskusijas un pieredzes stāsti. Vieta un laiks arī aprobācijas norises izvērtēšanai un plānošanai. Savstarpēji bagātinošu kopā būšanu! Vairāk februārī, Vairāk martā

-------------------------------------------------------------------------

Viena no projekta būtiskām  2013.-2014.gada aktivitātēm ir globālās izglītības materiālu aprobācija projekta skolās. Laikā no 2013.gada novembra līdz 2014.gada februārim projekta skolās aprobētas 280 mācību stundas par globālās izglītības jautājumiem. Tajās piedalījušies 5060 skolēni. Statistikas grafikus par GI tēmu, klašu un priekšmetu sadalījumu skatiet šeit.

-------------------------------------------------------------------------

... Globālā izglītība skolai var sniegt ne tikai zināšanas par vides aizsargāšanu, ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldīšanu, nevienlīdzības samazināšanu un cilvēktiesību aizsardzību. Tā paver jaunus ieskatus, mazina spriedzi klasē un palīdz izveidot pievilcīgu skolas piedāvājumu. Visvalda Valtenberga, Dr.sc.pol., Vidzemes Augstskola raksts  Kāpēc skolai ir vajadzīgas globālās zināšanas? laikrasktā "Izglītība un Kultūra" (1.daļa, 2.daļa)2014.gada 9.janvārī.

-------------------------------------------------------------------------

2013.gada 14.novembrī Rīgā projekta ietvaros notiek starptautiska konference "Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas". Konferences preses relīze. Foto. Raksts (1.daļa, 2.daļa) laikrakstā "Izglītība un Kultūra" Vairāk 

-------------------------------------------------------------------------

Viens no projekta 1.gada būtiskajiem rezultātiem ir pētījums par globālās dimensijas klātbūtni Eiropas valstu izglītībā. Pētījuma ziņojums angļu valodā, saīsinātā ziņojuma versija latviešu valodā.

 

Finansētājs:

Eiropas Savienība

Līdzfinansētāji:


Latvijas Republikas Ārlietu ministrija par Latvijas valsts budžeta programmas 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem.Sabiedrības integrācijas fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv